environmentálne vhodný produkt

Environmentálne vhodný produkt a jeho význam v ekonomike životného prostredia

Environmentálne vhodný produkt (EVP) predstavuje národnú environmentálnu značku, ktorá je vlastníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Táto značka má verejnoprávnu povahu a udeľuje sa výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky definované v smerniciach pre príslušnú skupinu produktov.

Environmentálne vhodný produkt je dôležitým nástrojom environmentálnej politiky a má za cieľ podporiť a oceniť produkty a služby, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Tento nástroj slúži na identifikáciu a ocenenie výrobkov a služieb, ktoré majú nižší environmentálny vplyv v porovnaní s konkurenčnými alternatívami.

Smernice pre Stanovenie Kritérií EVP

Stanovenie kritérií pre udelenie environmentálnej značky EVP prebieha na základe špecifických smerníc, ktoré sú vypracované pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto smernice podrobne popisujú kritériá, ktoré musia výrobky alebo služby spĺňať, aby mohli získať túto prestížnu značku.

Skupiny produktov, pre ktoré sú definované smernice, môžu zahŕňať textilné výrobky, tlačový papier, ubytovacie služby, náterové látky, biodegradovateľné plastové obalové materiály a ďalšie. Každá skupina produktov má svoje vlastné environmentálne kritériá a špecifikácie.

Význam Environmentálneho Vhodného Produktu

Environmentálne vhodné produkty majú viaceré významné prínosy v oblasti ekonomiky životného prostredia:

Ochrana Životného Prostredia

Udelenie environmentálnej značky EVP je spôsob, ako oceniť a podporiť produkty a služby, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Týmto spôsobom sa prispieva k ochrane prírody a redukcii environmentálnych dopadov ľudských aktivít.

Podpora Udržateľného Konzumu

Environmentálne vhodné produkty motivujú spotrebiteľov k udržateľnému konzumu. Spotrebitelia majú možnosť identifikovať a preferovať výrobky, ktoré majú nižší environmentálny vplyv, čím sa podporuje trvalo udržateľný spôsob života.

Rozvoj Trhu pre Ekologické Produkty

Environmentálna značka EVP vytvára trhové príležitosti pre výrobcov, ktorí sa snažia vyrábať ekologicky prijateľné výrobky. To podnecuje inovácie a rozvoj ekologických technológií.

Environmentálne vhodný produkt je symbolom záväzku k ochrane životného prostredia a zodpovednému podnikaniu.

je národná environmentálna značka, ktorá je vlastníctvom MŽP SR a má verejnoprávnu povahu. Udeľuje sa výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa smerníc pre príslušnú skupinu produktov (napr. textilné výrobky, tlačový papier, ubytovacie služby, náterové látky, biodegradovateľné plastové obalové materiály a pod.) Zoznam EVP a viac info na: http://www. sazp. sk/public/index/go. php?id=1571

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥