Drill through

Drill through v Manažmente

Pojem „Drill through“ označuje možnosť pristupovať k detailným dátam z aktívnej zostavy v PowerPlay.

V oblasti manažmentu a analýzy dát je „Drill through“ dôležitou technikou na preskúmanie a získanie detailných informácií z výkonnostných zostáv a správ. Táto technika umožňuje manažérom a analytikom ísť do hĺbky a získať konkrétne údaje, ktoré sú potrebné na lepšie porozumenie situácii alebo problému.

Proces „Drill through“ začína s aktívnou zostavou alebo správou, ktorá poskytuje určité zhrnutie dát. Táto zostava môže zobraziť agregačné informácie, sumarizované údaje alebo výsledky analýzy na vyššej úrovni abstrakcie. Avšak, niekedy je potrebné ísť hlbšie a získať detaily.

Pomocou „Drill through“ môžu používatelia kliknúť na konkrétny prvok alebo údaj v zostave a získať prístup k podrobným informáciám, ktoré tvoria túto agregačnú hodnotu. Tieto detailné informácie môžu obsahovať transakčné údaje, historické dáta alebo iné relevantné informácie.

Príkladom „Drill through“ môže byť v oblasti financií, keď manažér pozoruje celkový obrat spoločnosti na vyššej úrovni. Ak potrebuje detailné informácie o jednotlivých transakciách alebo obchodných partneroch, môže použiť „Drill through“ na získanie konkrétnych faktúr, objednávok alebo transakcií.

„Drill through“ je dôležitým nástrojom pre riadenie výkonnosti a rozhodovanie v manažmente, pretože umožňuje preskúmať dáta na rôznych úrovniach detailov a získať podrobné informácie na podporu stratégie a rozhodnutí.

Možnosť pristupovať k detailným dátam z aktívnej zostavy v PowerPlay.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥