Drill-up alebo vynorenie

Drill-up alebo Vynorenie v Manažmente

Pojem „Drill-up“ alebo „Vynorenie“ označuje pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor.

V oblasti manažmentu a analýzy dát je „Drill-up“ dôležitou technikou na získanie vyšších úrovní agregačných informácií z detailných dát. Táto technika umožňuje manažérom a analytikom prechádzať z podrobných údajov na vyššie úrovne sumarizácie, aby získali celkový prehľad o situácii alebo výkonnosti.

Proces „Drill-up“ začína s detailnými dátami alebo informáciami, ktoré obsahujú veľa údajov na nižšej úrovni hierarchie. Tieto údaje môžu zahŕňať transakčné údaje, denné dáta alebo iné údaje, ktoré sú získané na nižších úrovniach procesu alebo analýzy.

Pomocou „Drill-up“ môžu používatelia preskakovať z detailov a prejsť na vyššie úrovne hierarchie alebo agregačné úrovne. Tieto vyššie úrovne môžu zahrňovať mesačné alebo ročné sumy, priemery alebo celkové hodnoty.

Príkladom „Drill-up“ môže byť manažér, ktorý skúma predaj v spoločnosti na denných úrovniach. Ak potrebuje získať prehľad o celkovom mesačnom obrate, môže použiť „Drill-up“ na prechod na vyššiu úroveň hierarchie a zobraziť mesačné sumy, ktoré agregujú denné údaje.

„Drill-up“ je užitočný nástroj pre manažérov a analytikov pri vytváraní prehľadov a získavaní lepšieho porozumenia výkonnosti a dôležitých trendov v dátach.

Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥