Drill-down alebo vnorenie

Drill-down alebo Vnorenie v Manažmente

Pojem „Drill-down“ alebo „Vnorenie“ predstavuje pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zhora nadol.

V manažmente a analýze dát je „Drill-down“ dôležitou technikou na preskúmanie komplexných dát a informácií. Táto technika umožňuje manažérom a analytikom preskúmať dáta na rôznych úrovniach detailov.

Proces „Drill-down“ začína na vyššej úrovni abstrakcie alebo sumarizácie dát. Z vysokej úrovne môžu manažéri vidieť celkový prehľad o výkonnosti organizácie alebo konkrétnej dimenzie, ale nemusia vidieť detaily. Keď je potrebné preskúmať viac informácií alebo získať hlbší pohľad, používa sa „Drill-down“.

Manažéri môžu kliknúť na konkrétny prvok alebo úroveň dát a presunúť sa na nižšiu úroveň hierarchie. Tým získajú viac detailov a konkrétnych informácií o danej oblasti. Táto technika umožňuje identifikovať príčiny a dôsledky, analyzovať problémy a hľadať riešenia na zlepšenie výkonnosti organizácie.

Príkladom „Drill-down“ môže byť analýza finančných údajov spoločnosti. Na vyššej úrovni môžu manažéri vidieť celkový obrat spoločnosti za rok. Ak chcú získať viac informácií, môžu „zahŕňať“ do detailov a preskúmať obrat podľa jednotlivých mesiacov, produktov alebo regiónov.

„Drill-down“ je nástrojom, ktorý pomáha rozhodovacím procesom v manažmente tým, že umožňuje rýchle a efektívne preskúmanie dát a zistenie relevantných informácií. Je to dôležitý nástroj pre riadenie výkonnosti a strategického plánovania v organizáciách.

Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zhora nadol.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥