Europe a la carte

slovné spojenie odvodené od výberu podľa jedálneho lístka ; jeho obsah je podobný obsahu pojmu variabilná geometria. Europe à la carte je model európskej integrácie, v ktorom každý členský štát od prípadu k prípadu rozhodne, či sa zúčastní alebo nezúčastní tej-ktorej aktivity EÚ. V podstate ide o zapojenie sa len do tých oblastí integrácie, ktoré jednotlivým krajinám vyhovujú.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥