Europe a la carte

Europe à la carte: Prispôsobiteľná Európska Integrácia

Europe à la carte je slovné spojenie odvodené od výberu podľa jedálneho lístka, ktoré popisuje model európskej integrácie, v ktorom každý členský štát má možnosť prispôsobiť si svoju účasť v európskych aktivitách podľa vlastných preferencií a potrieb. Tento model je podobný obsahu pojmu variabilná geometria a umožňuje členským krajinám aktívne rozhodovať o svojej účasti v rôznych oblastiach integrácie.

Princípy Europe à la carte

Europe à la carte sa zakladá na niekoľkých kľúčových princípoch:

 • Flexibilita: Členské štáty majú možnosť vybrať si, do ktorých európskych aktivít sa zapoja a do ktorých nie. Táto flexibilita umožňuje krajinám prispôsobiť svoju účasť aktuálnym potrebám a politickým cieľom.
 • Suverenita: Europe à la carte chráni suverenitu členských štátov tým, že im umožňuje zachovať kontrolu nad tými oblasťami politiky, ktoré považujú za kľúčové pre svoju národnú suverenitu.
 • Kooperácia: Napriek prispôsobiteľnosti tento model podporuje kooperáciu medzi členskými krajinami v oblastiach, kde sa rozhodnú spolupracovať.

Výhody a Nevýhody Europe à la carte

Tento model európskej integrácie prináša so sebou rôzne výhody a nevýhody:

 • Výhody:
  • Flexibilita umožňuje krajinám lepšie prispôsobiť sa ich konkrétnym potrebám a preferenciám.
  • Podporuje suverenitu a demokratický proces v členských štátoch.
  • Umožňuje členským krajinám využiť výhody spolupráce v oblastiach, ktoré ich zaujímajú.
 • Nevýhody:
  • Môže viesť k fragmentácii a komplikovaným dohodám medzi krajinami.
  • Môže ohroziť jednotný trh a súdržnosť EÚ v niektorých oblastiach.
  • Vytvára možnosť pre nerovnováhu medzi členskými štátmi v rôznych oblastiach politiky.

Záver

Europe à la carte je zaujímavým konceptom európskej integrácie, ktorý poskytuje členským krajinám väčšiu flexibilitu a suverenitu pri ich účasti v európskych aktivitách. Tento model umožňuje krajinám aktívne rozhodovať o tom, ktoré európske projekty budú pre nich najvhodnejšie. Napriek svojim výhodám a nevýhodám je stále predmetom diskusií a rozhodnutí v rámci európskej integrácie.

slovné spojenie odvodené od výberu podľa jedálneho lístka ; jeho obsah je podobný obsahu pojmu variabilná geometria. Europe à la carte je model európskej integrácie, v ktorom každý členský štát od prípadu k prípadu rozhodne, či sa zúčastní alebo nezúčastní tej-ktorej aktivity EÚ. V podstate ide o zapojenie sa len do tých oblastí integrácie, ktoré jednotlivým krajinám vyhovujú.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥