čistý obrat – čistá tržba

Definícia Čistého Obratu

Čistý obrat, známy tiež ako čistá tržba, je kľúčovým ukazovateľom v ekonomike a účtovníctve, ktorý odráža celkové príjmy spoločnosti po odpočítaní všetkých zliav a vrátených tovarov. Tento ukazovateľ poskytuje presnejší obraz o skutočných príjmoch spoločnosti a je základom pre analýzu jej finančného zdravia.

Význam Čistého Obratu v Obchodnej Praxi

V praxi je čistý obrat zásadný pre hodnotenie výkonnosti spoločnosti. Poskytuje investorom, veriteľom a manažmentu spoločnosti podrobný pohľad na schopnosť firmy generovať príjmy z jej hlavnej obchodnej činnosti. Rozdiel medzi hrubým a čistým obratom tiež ukazuje, aký veľký podiel na príjmoch spoločnosti majú zľavy a vrátený tovar.

Rozdiel medzi Hrubým a Čistým Obratom

Hrubý obrat predstavuje celkové tržby spoločnosti bez akéhokoľvek odpočtu. Na druhej strane, čistý obrat je výsledkom odpočítania všetkých zliav, rabatov, bonusov, platobných zliav a vráteného tovaru od hrubého obratu. Tento odpočet je dôležitý pre získanie reálneho obrazu o finančnej výkonnosti spoločnosti.

Úloha Čistého Obratu vo Finančnej Analýze

Čistý obrat je dôležitým východiskom pre rôzne finančné analýzy, vrátane výpočtu rentability, likvidity a efektívnosti firmy. Je to základný ukazovateľ pre výpočet marže zisku a pomáha analytikom pochopiť, ako efektívne firma spravuje svoje náklady a príjmy.

Záver

Čistý obrat je preto dôležitým nástrojom pri hodnotení finančnej výkonnosti a stability spoločností. Poskytuje ucelený pohľad na reálnu schopnosť firmy generovať príjmy a je nevyhnutný pre správne finančné rozhodovanie a strategické plánovanie.

Hrubý obrat zbavený všetkých zliav (rabatov, bonusov, platobných zliav, extra rabatov).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥