čistý obrat – čistá tržba

Definícia Čistého Obratu

Čistý obrat, známy tiež ako čistá tržba, je kľúčovým ukazovateľom v ekonomike a účtovníctve, ktorý odráža celkové príjmy spoločnosti po odpočítaní všetkých zliav a vrátených tovarov. Tento ukazovateľ poskytuje presnejší obraz o skutočných príjmoch spoločnosti a je základom pre analýzu jej finančného zdravia.

Význam Čistého Obratu v Obchodnej Praxi

V praxi je čistý obrat zásadný pre hodnotenie výkonnosti spoločnosti. Poskytuje investorom, veriteľom a manažmentu spoločnosti podrobný pohľad na schopnosť firmy generovať príjmy z jej hlavnej obchodnej činnosti. Rozdiel medzi hrubým a čistým obratom tiež ukazuje, aký veľký podiel na príjmoch spoločnosti majú zľavy a vrátený tovar.

Rozdiel medzi Hrubým a Čistým Obratom

Hrubý obrat predstavuje celkové tržby spoločnosti bez akéhokoľvek odpočtu. Na druhej strane, čistý obrat je výsledkom odpočítania všetkých zliav, rabatov, bonusov, platobných zliav a vráteného tovaru od hrubého obratu. Tento odpočet je dôležitý pre získanie reálneho obrazu o finančnej výkonnosti spoločnosti.

Úloha Čistého Obratu vo Finančnej Analýze

Čistý obrat je dôležitým východiskom pre rôzne finančné analýzy, vrátane výpočtu rentability, likvidity a efektívnosti firmy. Je to základný ukazovateľ pre výpočet marže zisku a pomáha analytikom pochopiť, ako efektívne firma spravuje svoje náklady a príjmy.

Záver

Čistý obrat je preto dôležitým nástrojom pri hodnotení finančnej výkonnosti a stability spoločností. Poskytuje ucelený pohľad na reálnu schopnosť firmy generovať príjmy a je nevyhnutný pre správne finančné rozhodovanie a strategické plánovanie.

Hrubý obrat zbavený všetkých zliav (rabatov, bonusov, platobných zliav, extra rabatov).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥