cena zahŕňajúca náklady a dopravné

Cena zahŕňajúca náklady a dopravné (CIF – Incoterm)

CIF je skratkou pre Cost, Insurance, and Freight a je jedným z medzinárodných obchodných pojmov, ktorý definuje dodacie podmienky pri medzinárodnom obchode. Tento termín sa týka ceny tovaru a súvisiacich nákladov a dopravy.

Definícia CIF

Podľa Incoterms CIF zahŕňa náklady a dopravu, ktoré sú potrebné na privezenie tovaru do cieľového prístavu v krajine kupujúceho. Cena tovaru v rámci tejto dohody zahŕňa:

  • Náklady na tovar: To je cena tovaru samotného, ktorú predávajúci účtuje kupujúcemu.
  • Náklady na dopravu: Toto sú náklady spojené s prepravou tovaru z miesta pôvodu do cieľového prístavu. Tieto náklady musí zaplatiť predávajúci.
  • Poisťovné: Predávajúci musí uzatvoriť poistenie pre tovar, kým je na ceste do cieľového prístavu. Toto poistenie chráni tovar pred stratou alebo poškodením počas dopravy.

Prenechanie rizika a zodpovednosti

Podstatou CIF je prenechanie rizika straty alebo poškodenia tovaru od predávajúceho na kupujúceho v určenom cieľovom prístave. To znamená, že ak k poškodeniu alebo strate tovaru príde po tom, ako bol tovar doručený na palubu plavidla, zodpovednosť pre toto riziko nesie kupujúci.

Obmedzenia CIF

CIF sa vzťahuje len na námornú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu. Ak tovar prechádza inými druhmi dopravy alebo ak lodná trať neslúži na praktické účely (napr. pri narolovaní a vyrolovaní kontajnerov), je vhodnejšie použiť iný Incoterm, napríklad Doprava zaplatená do… (Carriage Paid To – CPT).

Záver

CIF je medzinárodný obchodný termín, ktorý zahŕňa náklady a dopravu tovaru do cieľového prístavu. Tento termín definuje prenechanie rizika a zodpovednosti od predávajúceho na kupujúceho v určenom bode. Je dôležité poznať a správne interpretovať tento termín pri medzinárodnom obchode, aby sa zabránilo nedorozumeniam a konfliktom.

(uvedený cieľový prístav) ndo – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorých predávajúci musí zaplatiť náklady a dopravu, nevyhnutné na privezenie tovaru do cieľového prístavu, ale riziko straty alebo poškodenia tovaru, ako aj dodatočné náklady, ktoré spôsobili udalosti, vyskytujúce sa potom, ako bol tovar doručený na palubu plavidla, sa prenášajú z predávajúceho na kupujúceho vtedy, keď tovar prechádza lodnou traťou v prístave, odkiaľ je odosielaný. Poznámka: Tento termín sa používa iba v súvislosti s dopravou po mori a vnútrozemskou dopravou po vode. Keď lodná trať neslúži na praktické účely ako napr. pri narolovaní a vyrolovaní kontajnerov, je vhodnejšie použiť termín: doprava zaplatená… (carriage paid to… (CPT).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥