cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné

Cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné (NPD – Incoterm)

NPD je skratkou pre Náklady, Poistenie a Doprava a je medzinárodný obchodný termín, ktorý určuje dodacie podmienky pri medzinárodnom obchode. Tento termín zahŕňa náklady na tovar, poistenie a dopravu, a je dôležitý pre stanovenie povinností predávajúceho.

Definícia NPD

Podľa Incoterms NPD zahŕňa náklady, poistenie a dopravu spojené s dodaním tovaru do cieľového prístavu v krajine kupujúceho. Cena tovaru v rámci tejto dohody zahŕňa:

  • Náklady na tovar: Toto sú náklady na samotný tovar, ktoré predávajúci účtuje kupujúcemu.
  • Poisťovné: Predávajúci je povinný uzatvoriť poistenie pre tovar na riziko straty alebo poškodenia počas prepravy. To znamená, že predávajúci musí zaplatiť poistné.
  • Náklady na dopravu: Toto sú náklady spojené s prepravou tovaru z miesta pôvodu do cieľového prístavu. Tieto náklady musí zaplatiť predávajúci.

Prenechanie rizika a zodpovednosti

Podstatou NPD je prenechanie rizika straty alebo poškodenia tovaru od predávajúceho na kupujúceho v určenom cieľovom prístave. To znamená, že ak k poškodeniu alebo strate tovaru príde po doručení na palubu plavidla, zodpovednosť za toto riziko nesie kupujúci.

Obmedzenia NPD

NPD sa vzťahuje len na námornú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu. Ak iný druh dopravy alebo lodná trať neslúžia na praktické účely (napr. pri narolovaní a vyrolovaní kontajnerov), je vhodnejšie použiť iný Incoterm, napríklad Doprava a poistné zaplatené do… (Carriage and Insurance Paid To – CIP).

Záver

NPD je dôležitý medzinárodný obchodný termín, ktorý zahŕňa náklady na tovar, poistenie a dopravu pri dodaní tovaru do cieľového prístavu. Táto dohoda určuje povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s týmito faktormi a zabezpečuje, že tovar bude do cieľového prístavu doručený v dobrej kondícii.

(uvedený cieľový prístav) npd – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorých predávajúci má isté povinnosti voči nákladom a doprave (cost and freight – CFR) s dodatkom, že má zabezpečiť pre kupujúceho aj morské poistenie na riziko straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvorí poistku a zaplatí poistné. Kupujúci by si mal všimnúť, že podľa týchto podmienok, predávajúci je povinný zabezpečiť poistenie s minimálnym krytím. Predávajúci je povinný v súlade s podmienkami i precliť tovar, určený na export. Poznámka: Tento termín sa používa iba v súvislosti s dopravou po mori a vnútrozemskou dopravou po vode. Keď lodná trať neslúži na praktické účely ako napr. pri narolovaní a vyrolovaní kontajnerov, je vhodnejšie použiť termín: doprava (carriage) a poistné zaplatené…. (insurance paid to – CIP).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥