Cedent

Čo je Cedent v poisťovníctve?

Cedent je ekonomický termín, ktorý pochádza z latinčiny. Označuje osobu alebo entitu, ktorá previedla svoju pohľadávku na iného subjekta. V kontexte poisťovníctva sa tento termín často používa pri znovuistení (reinsurance) a týka sa poistiteľa, ktorý prenesie časť alebo celú svoju poistnú zodpovednosť na inú poisťovňu alebo reinsurera.

Význam Cedenta v poisťovníctve

Cedent môže byť poistiteľ, ktorý chce znížiť svoju rizikovú expozíciu alebo vyrovnávať svoje zisky a straty. Prevedením časti svojich pohľadávok na reinsurera môže zabezpečiť finančnú stabilitu a ochranu voči veľkým poistným udalostiam. Cedent vstupuje do zmluvy s reinsurerom a platí za túto ochranu.

Záver

Cedent je dôležitým pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý označuje subjekt, ktorý prenáša časť svojej poistnej zodpovednosti na iného. Týmto spôsobom môže dosiahnuť finančnú ochranu a riadiť svoje riziko. Pojmy ako Cedent sú kľúčové pre pochopenie fungovania poisťovacích trhov a znovuistenia.

Z latinčiny, osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥