CEDAC

Čo je CEDAC v manažmente výroby?

CEDAC je skratka pre Cause and Effect Diagram with Added Cards (Diagram príčin a následkov s pridanými kartami) a predstavuje nástroj v oblasti manažmentu výroby, ktorý sa používa na analýzu príčin a následkov výrobných problémov. CEDAC diagram kombinuje klasický Fishbone diagram (Diagram príčin a následkov) s kartami obsahujúcimi návrhy na zlepšenie procesov.

Ako funguje CEDAC?

CEDAC diagram je vizuálny nástroj, ktorý pomáha tímu analyzovať príčiny problémov v procese výroby. Základom je Fishbone diagram, kde sú príčiny rozdelené do kategórií ako ľudia, procesy, materiály a prostredie. Okrem toho sa do diagramu pridávajú karty obsahujúce návrhy na zlepšenie. Tým sa zabezpečuje, že pri riešení problému sú okamžite dostupné možnosti na zlepšenie.

Využitie CEDAC v manažmente výroby

CEDAC je užitočný pre manažérov výroby a tímy, ktoré sa snažia identifikovať a riešiť problémy v procesoch výroby. Týmto spôsobom môžu zlepšiť efektivitu, kvalitu a výkonnosť výrobných operácií.

Záver

CEDAC je užitočným nástrojom v oblasti manažmentu výroby, ktorý umožňuje systematicky analyzovať príčiny problémov a navrhovať riešenia. Jeho kombinácia Fishbone diagramu s kartami návrhov ho robí efektívnym nástrojom pre zlepšovanie výrobných procesov.

Diagram príčin a následkov s pridanými kartami s návrhmi na zlepšenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥