c-produkt

C-Produkt – Malá Hodnota vo Veľkej Skupine

Produkt, ktorý podľa ABC klasifikácie patrí do veľkej skupiny produktov, ktoré predstavujú iba malú časť celkovej spotrebnej hodnoty a/alebo výrobnej hodnoty, či hodnoty obratu. Tejto kategórii sa venuje najmenšia pozornosť pri skladovom hospodárstve a plánovaní.

C-Produkt, známy aj ako „marginal product“ alebo „produkt s malou hodnotou“, je označenie pre výrobky, ktoré zastupujú iba malý podiel na celkovej spotrebnej hodnote alebo výrobnej hodnote spoločnosti. Tieto produkty sú často masovo vyrábané, ale ich individuálna prínosnosť je obmedzená.

Podľa ABC klasifikácie, ktorá sa používa v rámci riadenia skladu a plánovania, sú C-Produkty zaradené do veľkej skupiny produktov, ale prispievajú iba minimálne k celkovým výkonom spoločnosti. Týmto produktom sa obvykle venuje najmenšia pozornosť pri skladovom hospodárstve a plánovaní z dôvodu ich nízkej hodnoty.

Pre firmy je dôležité správne riadiť C-Produkty a minimalizovať s nimi spojené náklady. Môže to zahŕňať optimalizáciu výrobných procesov, skladovania a distribúcie, aby sa minimalizovali straty a zvýšila efektívnosť.

Na záver, C-Produkty môžu mať svoje miesto vo výrobných portfóliách spoločností, ale ich riadenie a plánovanie musí byť premyslené a efektívne, aby sa dosiahli optimálne výsledky pre celú firmu.

Produkt, ktorý podľa ABC klasifikácie patrí do veľkej skupiny produktov, ktoré predstavujú iba malú časť celkovej spotrebnej hodnoty a/alebo výrobnej hodnoty, či hodnoty obratu. Tejto kategórii sa venuje najmenšia pozornosť pri skladovom hospodárstve a plánovaní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥