Devalvácia

Definícia a význam devalvácie

Devalvácia predstavuje úmyselné zníženie hodnoty domácej meny voči zahraničným menám. Tento krok, často realizovaný centrálnymi bankami, má za cieľ ovplyvniť ekonomické faktory, ako je obchodný deficit a export. Devalvácia môže byť nástrojom na stimuláciu hospodárskeho rastu, keďže znižuje cenu exportovaných tovarov a zvyšuje konkurencieschopnosť krajiny na medzinárodnom trhu.

Príčiny a dôsledky devalvácie

Devalvácia je často reakciou na ekonomické problémy ako vysoký obchodný deficit, inflácia alebo slabý export. Tento krok môže v krátkodobom horizonte posilniť export, ale tiež vedie k zvýšeniu cien importovaných tovarov, čo môže spôsobiť infláciu. Dlhodobo môže devalvácia znižovať dôveru investorov v ekonomiku krajiny a viesť k úniku zahraničného kapitálu.

Devalvácia verzus deprecácia

Je dôležité rozlišovať medzi devalváciou a deprecáciou meny. Kým devalvácia je úmyselným krokom zo strany vlády alebo centrálnej banky, deprecácia nastáva prirodzene na trhu bez zásahu vlády, ako dôsledok menových trhových síl.

Historické príklady a ich dopady

Historicky boli známe prípady masívnych devalvácií, napríklad devalvácia libry vo Veľkej Británii v roku 1967 alebo nedávna devalvácia juanu v Číne. Tieto udalosti mali globálne dôsledky, menili medzinárodné obchodné vzťahy a ovplyvňovali globálne finančné trhy.

Výhody a nevýhody devalvácie

Devalvácia môže pomôcť zvýšiť export a znížiť obchodný deficit, ale tiež môže spôsobiť domáci inflačný tlak a znížiť životnú úroveň. Je to nástroj, ktorý vyžaduje opatrné zvažovanie rizík a prínosov, a jeho použitie musí byť súčasťou komplexnej ekonomickej stratégie.

Oficiálne znehodnotenie domácej meny voči jednotke zahraničnej meny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥