CPT – Cost per thousand

CPT – Náklady na 1000 Zobrazení Reklamy

Náklady na 1000 zobrazení reklamy na internete.

CPT, alebo „Cost per Thousand“, je dôležným ukazovateľom v oblasti digitálneho marketingu. Predstavuje náklady, ktoré firma zaplatí za tisíc zobrazení svojej reklamy na internete. Tento ukazovateľ sa často používa pri online reklamných kampaniach na meranie efektivity a nákladov na dosiahnutie potenciálnych zákazníkov.

Prečo je CPT dôležité? Pretože pomáha firmám porovnávať náklady na rôzne reklamné kanály a formáty. Môžeš použiť nasledujúci vzorec na výpočet CPT:

CPT = (Náklady na reklamu / Počet zobrazení reklamy) * 1000

Napríklad, ak firma zaplatila 500 EUR za reklamu, ktorá bola zobrazená 200 000 krát, výpočet CPT by bol:

CPT = (500 EUR / 200 000) * 1000 = 2,50 EUR na 1000 zobrazení

Nízky CPT môže naznačovať efektívnu reklamnú kampaň, kde firma dosahuje svoju cieľovú audienciu s minimálnymi nákladmi. Naopak, vysoký CPT môže byť signálom, že reklamná kampaň nie je dostatočne efektívna.

Využitie CPT a jeho monitorovanie môže pomôcť firmám optimalizovať svoje marketingové investície a dosiahnuť lepšie výsledky v online reklame.

Náklady na 1000 zobrazení reklamy na internete.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥