BRIBOR

BRIBOR – Bratislava Interbank Offered Rate

BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rate) je referenčná úroková sadzba, ktorá je dôležitým ukazovateľom na finančnom trhu. Táto úroková sadzba sa vypočíta ako priemer z kotácií OFFER referenčných bánk, pričom sa anuluje najvyššia a najnižšia kotácia. BRIBOR sa stanovuje každý pracovný deň o 11:00 hodine v Bratislave.

Význam BRIBOR

BRIBOR má niekoľko významných aspektov v rámci finančného trhu:

  • Referenčná sadzba: BRIBOR slúži ako referenčná úroková sadzba pre rôzne finančné transakcie a úvery, ktoré sú denominované v slovenských korunách.
  • Úprava úrokových sadzieb: Zmeny v BRIBOR môžu ovplyvniť úrokové sadzby, ktoré banky používajú pri požičiavaní finančných prostriedkov svojím klientom.
  • Transparentnosť trhu: BRIBOR prispieva k transparentnosti finančného trhu tým, že poskytuje jasné meradlo úrokových sadzieb v slovenských korunách.

Výpočet BRIBOR

BRIBOR sa vypočíta ako priemer kotácií OFFER referenčných bánk. Kotácie sú hodnoty, za ktoré sú tieto banky ochotné požičiavať finančné prostriedky medzi sebou. Odstránením najvyššej a najnižšej kotácie sa zabezpečuje, že BRIBOR odráža priemerné trhové hodnoty.

BRIBOR je dôležitým nástrojom na finančnom trhu, ktorý ovplyvňuje úrokové sadzby a pomáha zabezpečiť stabilitu a transparentnosť finančného systému.

Nástup EURIBOR

Po zavedení eura na Slovensku boli sadzby BRIBOR nahradené sadzbami EURIBOR, ktoré sa týkajú európskeho finančného trhu.

Pre viac informácií o BRIBOR môžete navštíviť oficiálnu webovú stránku Národnej banky Slovenska.

Referenčné úrokové sadzby týždňových až ročných medzibankových depozitov, za ktoré si banky navzájom požičiavajú krátkodobé zdroje denominované v slovenských korunách.

BRIBOR bola úroková sadzba, za ktorú si banky medzi sebou požičiavali slovenské koruny. Zmeny tejto sadzby ovplyvňovali úrokové sadzby, za ktoré banky požičiavali finančné prostriedky svojím klientom. Po zavedení eura sadzby BRIBOR nahradili sadzby EURIBOR.

(Bratislava Interbank Offered rate) – Referenčná úroková sadzba, ktorá sa vypočíta ako priemer z kotácií OFFER referenčných bánk, pričom najvyššia a najnižšia kotácia sa anuluje. Stanovuje sa každý pracovný deň o 11. 00 hodine v Bratislave.

Bratislava Interbank Offered Rate – sadzba, za ktorú sú banky ochotné požičať peniaze resp. fixing úrokových sadzieb pre predaj depozít.

(Bratislava Interbank Offered Rates) – je úroková sadzba za ktorú si medzi sebou požičiavajú finančné prostriedky banky na Slovensku. Zmeny tejto sadzby ovplyvňujú úrokové sadzby, za ktoré banky požičiavajú finančné prostriedky svojím klientom. Po zavedení eura sadzby BRIBOR nahradia sadzby EURIBOR.

(Bratislava Interbank Offered Rates) – Úroková sadzba za ktorú si medzi sebou požičiavajú finančné prostriedky banky na Slovensku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥