Broker

Broker – Sprostredkovateľ na Finančnom Trhu

Broker je kľúčovou postavou na finančnom trhu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri sprostredkovávaní devízových a peňažných operácií medzi jednotlivými dealermi. Jeho úlohou je efektívne spojiť ponuky a dopyty na trhu a uskutočniť obchody na cudzí účet svojich klientov. Za každý úspešný obchod inkasuje brokerský poplatok.

Typy Brokerov

Existuje niekoľko typov brokerov, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti finančného trhu:

  • Devízový Broker: Devízoví brokeri sa špecializujú na obchodovanie s cudzími menami. Sprostredkovávajú transakcie medzi obchodníkmi na trhu s menami a zabezpečujú likviditu na trhu.
  • Finančný Broker: Finanční brokeri obchodujú s rôznymi finančnými nástrojmi, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a ďalšie. Pomáhajú investorom nájsť vhodné investičné príležitosti.
  • Poisťovací Broker: V oblasti poisťovníctva sa poisťovací brokeri špecializujú na dojednávanie poistenia v prospech klientov. Sprostredkovávajú poistenie u rôznych poisťovní.

Rola Brokera

Broker má povinnosť konáť v najlepšom záujme svojich klientov. Jeho úlohou je nielen vyhľadávať obchodné príležitosti, ale aj poskytovať odborné rady a analyzy trhu. Mnoho investorov a obchodníkov sa spolieha na skúsenosti a znalosti brokerov pri svojich investičných rozhodnutiach.

Záver

Broker je neoddeliteľnou súčasťou finančného trhu a jeho úloha je kľúčová pri zabezpečovaní likvidity a efektívneho fungovania trhu. Jeho schopnosť sprostredkovať obchody a poskytovať odborné rady robia z neho dôležitého hráča na finančnom trhu.

Sprostredkovateľ devízových alebo peňažných operácií medzi jednotlivými dealermi. Obchoduje na cudzí účet, pričom za každý uskutočnený obchod inkasuje brokerský poplatok.

firma, ktorá obchoduje s určitými nástrojmi, poberajúca províziu za uzatvorené obchody. Broker nezaujíma pozíciu na trhu.

Profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií, prepravy, colných náležitostí a podobne. V poisťovníctve označenie pre nezávislého sprostredkovateľa, ktorý dojednáva poistenie v prospech viacerých poisťovní. V našich podmienkach sa používa skôr termín maklér, sprostredkovateľ, alebo agent.

Z angličtiny, profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií, prepravy, colných náležitostí a podobne. V poistení dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovne. Viď heslo sprostredkovateľ poistenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥