BRIBID

BRIBID – Bratislava Interbank Bid Rate

BRIBID (Bratislava Interbank Bid Rate) je referenčná úroková sadzba, ktorá sa používa v kontexte finančného trhu. Táto úroková sadzba sa vypočíta ako priemerná hodnota z kotácií BID referenčných bánk, pričom sa anuluje najvyššia a najnižšia kotácia. BRIBID sa stanovuje každý pracovný deň o 11:00 hodine v Bratislave.

Význam BRIBID

BRIBID je dôležitým ukazovateľom na finančnom trhu a má niekoľko významových aspektov:

  • Referenčná sadzba: BRIBID slúži ako referenčná úroková sadzba, na základe ktorej sa stanovujú úrokové sadzby pre rôzne finančné transakcie, vrátane úverov a pôžičiek.
  • Transparentnosť trhu: BRIBID prispieva k transparentnosti finančného trhu tým, že poskytuje jasné meradlo úrokových sadzieb.
  • Rizikový ukazovateľ: Fluktuácie v BRIBID môžu byť použité na hodnotenie rizika na finančnom trhu a na plánovanie investičných stratégií.

Výpočet BRIBID

BRIBID sa vypočíta ako priemerná hodnota BID kotácií viacerých referenčných bánk. Kotácie sú hodnoty, za ktoré sú tieto banky pripravené nakupovať určité finančné nástroje alebo aktíva. Odstránením najvyššej a najnižšej kotácie sa zabezpečuje, že BRIBID odráža realistický priemer trhových hodnôt.

BRIBID je dôležitým nástrojom na finančnom trhu, ktorý pomáha určovať úrokové sadzby a zlepšuje transparentnosť a stabilitu trhu.

(Bratislava Interbank Bid rate) – Referenčná úroková sadzba, ktorá sa vypočíta ako priemerná hodnota z kotácií BID referenčných bánk, pričom najvyššia a najnižšia kotácia sa anuluje. Stanovuje sa každý pracovný deň o 11. 00 hodine v Bratislave.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥