Akontácia

Záloha, ktorá sa platí pred uskutočnením dodávky objednaného produktu alebo služby.

Je percentuálne vyjadrenie koľko z celej sumy musíte zložiť na začiatku splátkového programu – lízingu. Všeobecne platí, že čím je vyššia akontácia, tým viac klesá mesačná splátka a aj celková cena lízingu oproti nákupnej hodnote predmetu lízingu je nižšia.

je čiastočná platba vopred v prípade čerpania úveru alebo leasingu. Ide o prvú, väčšinou navýšenú platbu. Je uvádzaná v percentách z celkovej ceny zadováženej veci. Spravidla sa pohybuje od 10 % vyššie.

Akontácia je dôležitým pojmom v oblasti bankovníctva, lízingu, pôžičiek a splátok. Predstavuje zálohu alebo čiastočnú platbu, ktorú klient musí uhradiť pred uskutočnením dodávky objednaného produktu alebo poskytnutím služby. Je to percentuálne vyjadrenie, ktoré určuje, koľko z celkovej sumy musíte zaplatiť na začiatku splátkového programu pri uzatváraní zmluvy o lízingu, úvere alebo pôžičke.

Význam akontácie

Akontácia má veľký význam pre obe strany v transakcii. Pre poskytovateľa finančných služieb alebo predajcu predstavuje istotu, že klient má záujem o kúpu alebo financovanie určitého produktu alebo služby. Na druhej strane pomáha klientovi rozložiť náklady na produkt alebo službu do času a znižuje celkovú finančnú záťaž.

Výpočet akontácie

Percentuálna výška akontácie sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho produktu, služby alebo spoločnosti, ktorá ju poskytuje. Spravidla sa pohybuje od 10 % a môže byť vyššia. Pre výpočet akontácie stačí vziať určitý percentuálny podiel z celkovej ceny produktu alebo služby, a toto číslo predstavuje sumu, ktorú klient musí uhradiť vopred.

Výhody vyššej akontácie

Je dôležité si uvedomiť, že čím je vyššia akontácia, tým nižšia bude mesačná splátka a celková cena financovania v priebehu doby trvania zmluvy. To znamená, že klient môže mať nižšiu finančnú záťaž v budúcnosti a ušetriť na celkovej cene produktu alebo služby.

Záver

Akontácia je dôležitým pojmom v oblasti financií a obchodu, ktorý ovplyvňuje spôsob, ako ľudia nakupujú a financujú svoje nákupy. Je to čiastočná platba vopred, ktorá má významné výhody pre obe strany v obchodnej transakcii. Preto je dôležité mať na pamäti percentuálnu výšku akontácie pri rozhodovaní sa o nákupoch alebo financovaní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥