Znalecký posudok

je posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti. Musí byť vypracovaný v zmysle Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Vyhotovuje sa spravidla v troch vyhotoveniach spolu s disketou alebo CD (v programe Hypo). Pokiaľ sa do banky predkladá znalecký posudok od externého znalca, banka vykoná supervíziu hodnoty nehnuteľnosti stanovenú v predloženom znaleckom posudku, ktorú môže aj upraviť.

Posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥