združený balík

združený balík v leteckej nákladnej doprave

Definícia: Jednotka používaná zasielateľom v leteckej nákladnej doprave, ktorá obsahuje jeden alebo viacero balíkov za účelom utvorenia jednej manipulačnej jednotky pre potreby manipulácie a skladovania. Balíky s nebezpečným tovarom, ktoré sú súčasťou tohto združeného balíka, musia byť starostlivo zabalené, označené a splňovať predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru.

Charakteristika združeného balíka

Združený balík predstavuje špecifický prístup k baleniu a preprave tovaru v leteckej nákladnej doprave. Jeho hlavnými rysmi sú:

  • Manipulačná jednotka: Združený balík slúži ako jednotná manipulačná jednotka, čo zjednodušuje procesy nakladania a vykladania v leteckých nákladných priestoroch.
  • Balenie viacerých balíkov: Obsahuje jeden alebo viacero balíkov, ktoré sú balené spoločne za účelom efektívnejšej prepravy a skladovania.
  • Nebezpečný tovar: Ak združený balík obsahuje balíky s nebezpečným tovarom, musia tieto balíky spĺňať prísne bezpečnostné predpisy.

Regulácie pre združené balíky s nebezpečným tovarom

Pre združené balíky s nebezpečným tovarom platia špecifické regulácie, ktoré zabezpečujú bezpečnosť prepravy. Tieto regulácie sa týkajú správneho zabalenia, označovania a oznamovania príslušným autoritám.

Príklad v praxi

Ak si predstavíme medzinárodnú spoločnosť, ktorá pravidelne posiela zásielky prostredníctvom leteckej nákladnej dopravy, využitie združených balíkov by zjednodušilo logistiku a zvýšilo bezpečnosť prepravy nebezpečného tovaru.

Záver

Združený balík v leteckej nákladnej doprave je efektívnym spôsobom, ako zjednotiť balenie a prepravu tovaru. Jeho správne využitie prináša výhody v oblasti manipulácie, skladovania a bezpečnosti prepravy, čo je kľúčové pre moderné logistické procesy.

(v leteckej nákladnej doprave) – Jednotka používaná zasielateľom, ktorá obsahuje jeden, alebo viacej balíkov za účelom utvorenia jednej manipulačnej jednotky pre potreby manipulácie a skladovania. Balíky s nebezpečným tovarom ktoré sú súčasťou tohoto združeného (väčšieho) balíka musia byť starostlivo zabalené, označené a byť v súlade s predpismi týkajúcimi sa prepravy nebezpečného tovaru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥