zelené verejné obstarávanie

Zelené obstarávanie je taký spôsob zadávania verejných zákaziek alebo dodávok, ktoré berie do úvahy vplyv vybraného tovaru a služieb na životné prostredie. Uprednostňované sú projekty, ktorých negatívny vplyv na životné prostredie je pokiaľ možno čo najmenší. Medzi posudzované kritériá patrí napríklad možnosť recyklácie, biologická odbúrateľnosť, materiálna a energetická náročnosť výroby, zdravotná nezávadnosť, transportná vzdialenosť od výrobcovi k spotrebiteľovi a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *