výpis výsledkov štúdia

Výpis výsledkov štúdia patrí medzi doklady o štúdiu a obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia študijného programu splnil. Vydáva ho vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, vydáva ho fakulta.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥