Úver

Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Klient úver spláca v pravidelných zväčša anuitných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny ako aj úrok. Úkony spojené s poskytnutím a správou úverov sú vo väčšine bank spoplatňované.

je poskytnutie peňazí za úrok, tj. veriteľ dočasne zapožičia peniaze klientovi (poskytne mu úver) s tým, že po určitej dobe klient vráti peniaze späť. Ako odmenu za poskytnutie práva disponovať s peniazmi, platí dlžník veriteľovi úrok.

Je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.

je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov účelovo alebo neúčelovo a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Klient úver spláca v pravidelných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny a úroku. Úkony spojené s poskytnutím a správou úverov sú vo väčšine bank spoplatňované.

Peňažné prostriedky, ktoré banka poskytne dlžníkovi na základe zmluvy, a ktoré je dlžník povinný vrátiť banke podľa podmienok zmluvy.

Produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov účelovo alebo neúčelovo a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *