Úroveň rizika v rámci kategórie

Úroveň (skóre) rizika fondu v rámci kategórie sa pripisuje fondu agentúrou Morningstar na základe porovnania ukazovateľov rizika fondu s ukazovateľmi rizika iných fondov danej kategórie. V danom prípade pre výpočet rizika Morningstar používa tie mesiace, v ktorých mali fondy nižšiu výnosnosť ako pokladničné poukážky. Rozdiel vo výnosnosti týchto mesiacoch sa spočítava a potom sa rozdelí na počet mesiacov za celé obdobie, ktoré sa analyzuje kvôli podeleniu skóre. Priemerné mesačné straty fondu sa potom porovnávajú s priemernými stratami jednotlivej kategórie, do ktorej patrí. Výsledné skôr poukazuje na to či je fond viac, alebo menej rizikový v porovnaní s jeho kategóriou. Skupina 10 % fondov s minimálnym významom ukazovateľa rizika fondu v každej kategórii získavajú skóre nízkeho rizika (low category risk rating), nasledujúcich 22, 5 % získava skóre rizika nižšieho ako priemer (below average), nasledujúcich 35 % – skóre rizika na úrovni priemeru (average), nasledujúcich 22, 5 % – získavajú skóre rizika vyššieho ako priemer (above average), a nakoniec 10 % fondov s najvyššími ukazovateľmi rizika získavajú skóre vysokého rizika (high). Na rozdiel od druhých ukazovateľov rizika, vypočítavaných Morningstar, pri hodnotení využíva výnosy za trojročné obdobie. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Category Risk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *