rubopis, indosament

Rubopis a Indosament v Doprave

Rubopis a indosament sú dôležité pojmy v oblasti prenosu práva na získanie dodávky tovaru od dopravcu. Tieto pojmy sú spojené s nákladnými listami a umožňujú prenos vlastníctva tovaru medzi rôznymi stranami v rámci logistického procesu.

Rubopis

Rubopis je proces prenosu vlastníctva tovaru na nákladnom liste. Ide o postup, pri ktorom sa adresát (príjemca) podpíše na opačnej strane nákladného listu. Týmto spôsobom sa potvrdzuje prevzatie tovaru a prenos práva na jeho vlastníctvo. Ak meno nového adresáta nie je uvedené, nákladný list je považovaný za otvorený, čo znamená, že každý držiteľ tohoto dokladu je oprávnený prevziať dodávku tovaru.

Indosament

Indosament je písomné potvrdenie na nákladnom liste, ktoré umožňuje prenos práva na získanie dodávky tovaru od jednej strany na druhú. To znamená, že držiteľ nákladného listu môže preniesť svoje právo na inú osobu, ktorá potom môže prevziať tovar. Indosament sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom podpisu na nákladnom liste alebo pridanie osobného podpisu na zadnej strane nákladného listu.

Význam Rubopisu a Indosamentu

Rubopis a indosament sú dôležité nástroje v logistickom procese, pretože umožňujú flexibilitu v prenose tovaru medzi rôznymi stranami. Tieto procesy zjednodušujú a zrýchľujú prevzatie tovaru a zabezpečujú, že právo na vlastníctvo tovaru je vždy v rukách správnej osoby.

Záver

Rubopis a indosament sú dôležité pojmy v oblasti dopravy a logistiky. Tieto procesy umožňujú efektívny prenos vlastníctva tovaru a zabezpečujú, že tovar je doručený do rúk správnej osoby. Je dôležité, aby sa tieto procesy riadili v súlade s medzinárodnými a miestnymi predpismi a štandardmi.

Prenos práva na získanie dodávky tovaru od dopravcu tým, že sa adresát podpíše na opačnej strane nákladného listu. Ak meno nového adresáta nie je uvedené, rubopis je otvorený, čo znamená, že každý držiteľ tohoto dokladu je oprávnený prevziať dodávku tovaru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥