rovinný konvejer

Rovinný konvejer v doprave

Konvejer, ktorý sa pohybuje len v zvislej rovine; dráhu má riešenú tak, že vo vodorovnej vetve sa korčeky plnia, zvislou vetvou sa dopravujú nahor a v horne vodorovnej vetve sa samočinne vyprázdňujú vyklápaním pomocou narážacieho zariadenia; ďalším zvislým pohybom nadol sa vracajú prázdne korčeky a v nasledujúcej vodorovnej vetve sa opäť plnia.

Definícia rovinného konvejera

Rovinný konvejer je špeciálny typ dopravného zariadenia, ktorý sa používa na prepravu materiálu výlučne v zvislej rovine. Jeho konštrukcia je navrhnutá tak, aby materiál prešiel cez uzavretý okruh, pričom je schopný meniť smer pohybu a manipulovať s nákladom.

Funkcie rovinného konvejera

Rovinný konvejer má niekoľko dôležitých funkcií a využití v rôznych odvetviach:

  • Vertikálna preprava: Hlavnou funkciou rovinného konvejera je preprava materiálu nahor a nadol v zvislej rovine. Tento proces umožňuje efektívnu manipuláciu s materiálom v rôznych aplikáciách.
  • Automatizácia: Rovinné konvejery často slúžia na automatizáciu prepravy materiálu, čo zvyšuje efektivitu a presnosť manipulácie.
  • Vyprázdňovanie: Pomocou narážacích zariadení sa korčeky na konvejri môžu samočinne vyprázdňovať v hornej vodorovnej vetve, čo uľahčuje manipuláciu s materiálom.
  • Návrat materiálu: Po vyprázdnení sa korčeky môžu vracať nadol prázdne, kde sa opäť plnia materiálom v nasledujúcej vodorovnej vetve.

Použitie rovinného konvejera

Rovinné konvejery majú široké spektrum využitia v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane výroby, skládky, logistiky a montáže. Ich aplikácie zahŕňajú vertikálnu prepravu materiálu, ako aj automatizáciu procesov.

V priemyselných závodoch môžu byť rovinné konvejery súčasťou výrobných liniek a umožňovať presnú prepravu materiálu medzi rôznymi stanicami výroby. V skládkach sa používajú na presun odpadu alebo materiálu na recykláciu. V logistike môžu byť využívané na vertikálnu manipuláciu s paletami a kontajnermi.

Záver

Rovinný konvejer je dôležitým dopravným zariadením, ktorý umožňuje efektívnu a presnú manipuláciu s materiálom v zvislej rovine. Jeho schopnosť prepravovať materiál nahor a nadol s možnosťou meniť smer pohybu a obiehať uzavretý okruh ho robí dôležitým nástrojom pre rôzne priemyselné odvetvia, kde je potrebná vertikálna preprava a automatizácia procesov.

Konvejer, ktorý sa pohybuje len v zvislej rovine; dráhu má riešenú tak, že vo vodorovnej vetve sa korčeky plnia, zvislou vetvou sa dopravujú nahor a v horne vodorovnej vetve sa samočinne vyprázdňujú vyklápaním pomocou narážacieho zariadenia; ďalším zvislým pohybom nadol sa vracajú prázdne korčeky a v nasledujúcej vodorovnej vetve sa opäť plnia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥