Prijímateľ

Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik ako Prijímateľ v rámci európskych fondov

Prijímateľ je ekonomickým pojmom, ktorý má významný význam v oblasti európskych fondov a verejných rozpočtov. Tento termín sa týka hospodárskych subjektov, orgánov alebo podnikov, či už verejnoprávnych alebo súkromných, ktoré sú zodpovedné za začatie, vykonávanie a ukončenie projektu, ktorému sú poskytované prostriedky z verejných rozpočtov na realizáciu projektu.

Prijímateľmi môžu byť rôzne právnické alebo fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia. Tento termín sa týka aj fyzických osôb, ktorým je zásielka podľa prepravnej zmluvy určená.

V kontexte systémov pomoci podľa článku 87 zmluvy o fungovaní Európskej únieprijímateľmi verejnoprávne alebo súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú jednotlivé projekty a poberajú verejnú pomoc.

V praxi sa prijímateľmi často stávajú rôzne organizácie, inštitúcie alebo podniky, ktoré sú oprávnené získavať finančné prostriedky na rôzne projekty a programy financované z európskych fondov. Tieto prostriedky sa následne využívajú na realizáciu projektov s cieľom dosiahnuť určené ekonomické a spoločenské ciele.

hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie vykonávanie a ukončenie projektu, ktorému sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky verejných rozpočtov;

(beneficiery) – hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií. V kontexte systémov pomoci podľa článku 87 zmluvy sú príjemcami verejnoprávne alebo súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú jednotlivé projekty a poberajú verejnú pomoc.

Právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenie alebo fyzická osoba, ktorej je zásielka podľa prepravnej zmluvy určená.

Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie vykonávanie a ukončenie projektu, ktorému sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky verejných rozpočtov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥