priemerná hodnota

Pojem priemerná hodnota v logistike

(pri lodnej doprave) – 1. Rozdelenie straty na plavidle, náklade alebo bremene pri neodvratných nehodách, pri neúmyselnom poškodení plavidla alebo pri strate nákladu medzi vlastníkov a poisťovateľov. 2. Pri námornom poistení: strata alebo poškodenie tovaru alebo zariadenia.

V logistike a námornej doprave hrá pojem „priemerná hodnota“ dôležitú úlohu pri riešení straty tovaru alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Táto hodnota sa používa na určenie, ako sa rozdelí škoda medzi rôzne strany, vrátane vlastníkov plavidla a poisťovateľov.

Priemerná hodnota je základným pojmom v oblasti námorného poistenia. Keď dochádza k stratám alebo poškodeniu tovaru alebo zariadenia počas prepravy na mori, poisťovateľi používajú tento termín na stanovenie, ako sa bude vyplácať náhrada za škodu.

Je dôležité mať presné a jasné pravidlá pre výpočet priemernej hodnoty, aby sa predišlo sporom a nespravodlivým rozhodnutiam. Tento koncept zohľadňuje rôzne faktory, ako je hodnota nákladu, stupeň poškodenia a ďalšie relevantné informácie.

V konečnom dôsledku je pojem priemerná hodnota kľúčovým prvkom v logistike a námornej doprave, ktorý pomáha zabezpečiť, že škody a straty sú spravodlivo a efektívne riešené.

(pri lodnej doprave) – 1. Rozdelenie straty na plavidle, náklade alebo bremene pri neodvratných nehodách, pri neúmyselnom poškodení plavidla alebo pri strate nákladu medzi vlastníkov a poisťovateľov. 2. Pri námornom poistení: strata alebo poškodenie tovaru alebo zariadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥