DHontov vzorec

D’Hontov vzorec: Kľúčový nástroj v európskej integrácii

D’Hontov vzorec, pomenovaný po belgickom politológovi Victorovi D´Hontovi, je matematický vzorec používaný pre alokáciu miest v rámci rôznych reprezentatívnych inštitúcií, ako sú napríklad Európsky parlament (EP). Tento vzorec umožňuje rozdelenie pevného počtu miest medzi rôzne skupiny tak, aby sa dosiahlo proporčné zastúpenie, či už ide o rôzne národnosti alebo parlamentné skupiny.

Princíp fungovania D’Hontovho vzorca

Vzorec pracuje na princípe rozdelenia hlasov alebo miest medzi rôzne skupiny v proporčnom vzťahu k ich veľkosti. Týmto spôsobom sa snaží o vyváženú reprezentáciu malých aj veľkých zoskupení, čím zabraňuje dominancii najväčších skupín a zároveň chráni záujmy menších strán.

Vplyv D’Hontovho vzorca na európsku politiku

Použitie D’Hontovho vzorca má významný dopad na politické rozhodovanie a zloženie rôznych reprezentatívnych orgánov v rámci Európskej únie. Zabezpečuje, že aj menšie politické skupiny majú možnosť byť zastúpené a prispieva k rozmanitejšej a vyváženejšej politickej diskusii.

Kritika a výzvy D’Hontovho vzorca

Navzdory jeho prínosom sa D’Hontov vzorec stretáva aj s kritikou. Niekedy je vnímaný ako príliš komplikovaný alebo ako systém, ktorý môže v určitých prípadoch znevýhodňovať veľmi malé skupiny. Diskusie o jeho využití a potenciálnych alternatívach sú dôležitou súčasťou debát o demokratickom zastúpení v Európskej únii.

Pomenovaný podľa belgického politológa Victora D´Honta. Používa sa o. i. v rámci inštitúcií EÚ, predovšetkým v EP, na výpočet rozdelenia pevného počtu miest medzi skupiny rôznej numerickej hodnoty (napríklad rôzne národnosti, parlamentné funkcie) tak, aby sa dosiahlo proporčné zastúpenie. Tento systém je nielen na prospech veľkých zoskupení, ale chráni aj malé.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥