Diagram príčin a následkov

Diagram príčin a následkov: Ishikawov diagram v manažmente výroby

Diagram príčin a následkov, známy aj ako Ishikawov diagram alebo technika 4M, je grafický nástroj používaný v manažmente výroby na identifikáciu a zobrazenie príčin problémov a ich potenciálnych následkov.

Základy Ishikawovho diagramu

Ishikawov diagram, nazvaný podľa jeho tvorcu Kaoru Ishikawy, je znázornenie rôznych príčin problému vo forme rybieho kostca. Hlavná línia diagramu predstavuje problém alebo nežiaduci efekt, zatiaľ čo diagonálne línie, ktoré sa na ňu napájajú, reprezentujú možné príčiny tohto problému.

Technika 4M v Ishikawovom diagrame

Technika 4M v Ishikawovom diagrame rozdeľuje príčiny do štyroch hlavných kategórií: Materiál (Material), Metódy (Method), Ľudské zdroje (Manpower) a Stroje (Machinery). Tieto kategórie pomáhajú systematicky identifikovať a analyzovať všetky možné príčiny problému.

Význam Ishikawovho diagramu v manažmente výroby

Ishikawov diagram je cenným nástrojom pri riešení problémov v manažmente výroby. Umožňuje tímom identifikovať a vizualizovať komplexné vzťahy medzi rôznymi príčinami a ich následkami, čo vedie k efektívnejšiemu riešeniu problémov a zlepšeniu výrobných procesov.

(Ishikawov diagram, technika 4M) – Diagram, ktorý hovorí pomocou obrázkov alebo grafov o vzťahu medzi príčinou a jej následkom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥