prevádzkový čas

Prevádzkový čas vo Výrobe

Prevádzkový čas predstavuje kľúčový faktor v oblasti výroby. Je to časový údaj, ktorý označuje obdobie, počas ktorého je stroj alebo výrobná linka obsadená výrobou konkrétneho výrobku.

Význam Prevádzkového Času

Prevádzkový čas je základným meradlom výkonnosti výrobného procesu. Jeho význam možno opísať nasledovne:

  • Meranie výkonnosti: Prevádzkový čas umožňuje výrobným manažérom meranie výkonnosti výrobných zariadení. Pomáha identifikovať, či výrobné zariadenie pracuje efektívne alebo či existujú časové straty.
  • Plánovanie výroby: Na základe prevádzkového času môže výrobný tím plánovať, kedy a koľko kusov konkrétneho výrobku bude vyrobených. To pomáha optimalizovať výrobný proces.
  • Optimalizácia zásob: S presnými údajmi o prevádzkovom čase je možné lepšie riadiť úroveň skladovaných zásob. Môže to viesť k zníženiu nákladov na skladovanie.
  • Zlepšovanie efektívnosti: Prevádzkový čas je dôležitým ukazovateľom pri hľadaní spôsobov, ako zvýšiť efektívnosť výrobného procesu. Identifikuje oblasti, kde je možné zlepšiť časové využitie.

Výpočet Prevádzkového Času

Prevádzkový čas sa zvyčajne počíta nasledovne:

Prevádzkový čas = Celkový čas – Čas plánovaných prestojov a výpadkov

Celkový čas zahŕňa všetky minúty v určenom časovom období, počas ktorých by malo výrobné zariadenie pracovať. Čas plánovaných prestojov a výpadkov zahŕňa všetky prestoje alebo výpadky, ktoré boli naplánované alebo sa vyskytli počas tohto časového obdobia.

Záver

Prevádzkový čas je dôležitým ukazovateľom v oblasti výroby, ktorý umožňuje riadiť výkonnosť a efektívnosť výrobného procesu. Meranie a optimalizácia prevádzkového času sú kľúčovými prvky efektívneho riadenia výroby a znižovania nákladov.

Čas, počas ktorého je stroj obsadený vyrábaním výrobku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥