Poplatok za predaj

Poplatok za predaj

Poplatok, ktorý musí investor zaplatiť, aby si mohol kúpiť cenné papiere fondu. Pojem totožný s load, teda zaťažením.

Počas investovania do vzájomných fondov a iných investičných produktov sa môžete stretnúť s rôznymi poplatkami a nákladmi. Jedným z týchto poplatkov je poplatok za predaj, ktorý môže mať významný vplyv na celkový výnos z investície.

Front-end Load

Front-end load je druh poplatku za predaj, ktorý sa vyberá v okamihu nákupu cenných papierov fondu. Tento poplatok sa obvykle vyjadruje ako percento investície a často sa používa na pokrytie provízie alebo poplatkov, ktoré idú investičnému poradcovi alebo maklérovi, ktorý vám fond predal. To znamená, že určitá časť vašej investície sa použije na úhradu týchto poplatkov, a tým pádom môže mať vplyv na váš konečný výnos.

Deferred Sales Charge/Fee

Deferred Sales Charge (DSC), tiež známy ako deferred load, je alternatívou k front-end load. Tento poplatok sa neplatí pri nákupe, ale pri predaji cenných papierov fondu v určitom časovom období. Ak sa rozhodnete predať svoje investície predtým, ako uplynul určitý časový rámec, môžete byť povinní zaplatiť DSC. Tento poplatok je často postupne klesajúci, čím sa motivuje investorov držať svoje investície vo fonde dlhšie.

Anglický ekvivalent

Anglický ekvivalent tohto výrazu je „Sales Charge.“

V poplatkoch za predaj je dôležité poznamenať, že môžu mať rôzne formy a veľkosti v závislosti od fondu a finančných produktov. Predtým, než sa rozhodnete investovať, je dôležité pochopiť, aké poplatky môžu byť spojené s vašou investíciou, a zvážiť ich vplyv na vaše finančné ciele.

Poplatok, ktorý musí investor zaplatiť, aby si mohol kúpiť cenné papiere fondu. Pojem totožný s load, teda zaťažením. Pozri tiež: Front-end Load, Deffered sales charge/fee. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Sales Charge.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥