Portfólio

Portfólio v ekonómii

Zásoba cenných papierov spravidla s rôznou mierou rizika.

Portfólio je v ekonómii súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku podielového fondu. Je to dôležitý koncept v oblasti investovania, ktorý zahrňuje kombinovanie rôznych aktív s cieľom dosiahnuť určené investičné ciele.

Význam portfólia

Portfólio je súbor cenných papierov, akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní. Jeho zmyslom je predovšetkým rozdelenie investičných rizík do rôznych na sebe nezávislých oblastí. Tým sa dosahuje diverzifikácia, čo je strategický prístup k zníženiu rizika spojeného s investovaním.

Typy portfólií

Portfólia môžu mať rôzne štruktúry a zamerania. Niektoré z najčastejšie používaných typov portfólií zahŕňajú:

  • Akciové portfólio: Obsahuje prevažne akcie a je zamerané na rast kapitálu.
  • Dlhopisové portfólio: Zamerané na generovanie pravidelného príjmu prostredníctvom dlhopisov.
  • Miešané portfólio: Kombinuje rôzne triedy aktív, ako sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti, s cieľom dosiahnuť vyvážený prístup k riziku a výnosom.
  • Alternatívne investície: Zahŕňajú rôzne alternatívne aktíva, ako sú hedgeové fondy, komodity a rizikový kapitál.

Záver

Portfólio je kľúčovým nástrojom pre investovanie a riadenie rizika. Správne zostavené portfólio môže pomôcť investičnému portfóliu dosiahnuť jeho finančné ciele a optimalizovať výnosy pri zohľadnení akceptovateľnej úrovne rizika. Je dôležité, aby investori starostlivo zvažovali svoje investičné ciele a stratégie pri tvorbe a správe svojich portfólií.

Zásoba cenných papierov spravidla s rôznou mierou rizika.

je súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku podielového fondu. Zmyslom rozdelenia zdrojov v podobe portfólia je predovšetkým rozdelenie investičných rizík do rôznych na sebe nezávislých oblastí.

Súbor cenných papierov, akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.

je súhrn všetkých investičných inštrumentov, zmyslom rozdelenia zdrojov v podobe portfólia je predovšetkým rozdelenie investičných rizík do rôznych na sebe nezávislých oblastí.

Z francúzštiny (portefeuille), všeobecne znamená obchodná zásoba zmeniek. V poisťovníctve ide o súbor spravovaných dlhodobých poistných zmlúv.

Súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku podielového fondu.

Zbierka rôznych finančných nástrojov vo vlastníctve jednotlivca, alebo inštitúcie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥