pohyblivý ročný priemer

Pohyblivý ročný priemer

Priemer po sebe idúcich čísiel počas 12-mesačného obdobia za každý mesiac. Priemer sa nazýva pohyblivý preto, lebo v každom novom časovom úseku sa prvý mesiac vylúči a zaráta sa nový mesiac.

Pohyblivý ročný priemer je dôležitým pojmom v oblasti ekonomickej analýzy a logistiky. Tento priemer pomáha analyzovať a interpretovať dáta z časových sérií počas 12-mesačného obdobia. Jeho „pohyblivá“ povaha spočíva v tom, že sa neustále aktualizuje a priemeruje nové údaje, pričom vylučuje staré údaje z predchádzajúceho roka.

Hlavné charakteristiky pohyblivého ročného priemeru zahŕňajú:

  • 12-mesačný obdobie: Pri výpočte tohto priemeru sa zohľadňujú údaje z každého mesiaca počas 12 mesiacov, čo umožňuje identifikovať sezónne vzory a dlhodobé trendy.
  • Eliminácia sezónnych vplyvov: Pohyblivý ročný priemer je užitočný na odstránenie sezónnych fluktuácií a výkyvov v dátach.
  • Užitočný pre prognózy: Tento typ priemeru je často využívaný na predpovedanie budúcich hodnôt na základe histórie dát.

Pohyblivý ročný priemer je široko používaný v rôznych oblastiach, najmä v logistike a ekonomickej analýze, kde je dôležité sledovať sezónne a dlhodobé zmeny v dátach. Pomáha identifikovať trendy a vzory, ktoré sú dôležité pre riadenie a rozhodovanie v oblasti logistiky a podnikania.

V závere možno povedať, že pohyblivý ročný priemer je užitočným nástrojom pre analýzu časových sérií počas 12 mesiacov a hraje dôležitú úlohu pri plánovaní a riadení podnikateľských aktivít.

Priemer po sebe idúcich čísiel počas 12-mesačného obdobia za každý mesiac. Priemer sa nazýva pohyblivý preto, lebo v každom novom časom úseku sa prvý mesiac vylúči a zaráta sa nový mesiac.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥