pohľadávka

Pohľadávka

Právna zodpovednosť za následky nevykonaných úkonov.

Account Receivable (pohľadávka) – nárok veriteľa na určité peňažné, prípadne vecné plnenie zo strany dlžníka. Je to dlžná suma reprezentovaná faktúrou doposiaľ nezaplatenou kupujúcim. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Account Receivable.

Pohľadávka predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.

Pohľadávka je právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Pohľadávka je výraz, ktorý sa používa v ekonomike a obchode s rôznymi významami. V závislosti od kontextu môže mať viacero významov, ale všeobecne predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.

Významy pojmu „pohľadávka“:

  1. Právna zodpovednosť za následky nevykonaných úkonov: V právnom kontexte môže pohľadávka označovať právnu zodpovednosť alebo nárok na náhradu škody v prípade, že niekto nedodrží svoje záväzky alebo spôsobí škodu iným osobám alebo majetku.
  2. Account Receivable (pohľadávka): V oblasti účtovníctva a obchodu je pohľadávka nárok veriteľa na určité peňažné, prípadne vecné plnenie zo strany dlžníka. Tento nárok je obvykle reprezentovaný nezaplatenými faktúrami od kupujúcich. V anglickom jazyku sa tento výraz označuje ako „Account Receivable.“
  3. Nárok veriteľa na plnenie: V ekonomickom kontexte môže pohľadávka znamenať nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka, či už ide o finančné prostriedky alebo iný majetok.
  4. Právo banky na inkaso: V bankovníctve sa pohľadávka môže vzťahovať na právo banky na peňažné plnenie zo strany svojich klientov, ako sú splátky úverov alebo poplatky za poskytované služby.

Celkovo možno povedať, že pohľadávka je dôležitým pojmom v oblasti ekonomiky a obchodu, ktorý sa týka právnych nárokov na plnenie a zodpovednosti za nedodržanie záväzkov.

Právna zodpovednosť za následky nevykonaných úkonov.

Account Receivable (pohľadávka) – nárok veriteľa na určité peňažné, prípadne vecné plnenie zo strany dlžníka. Je to dlžná suma reprezentovaná faktúrou doposiaľ nezaplatenou kupujúcim. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Account Receivable.

predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.

je právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥