pohyblivý priemer – vážený priemer

Pohyblivý priemer – vážený priemer

Priemer po sebe idúcich čísiel v časových sériách, v ktorom sa množstvo údajov vyberá takým spôsobom, aby nebol zahrnutý vplyv ročných období a/alebo nehôd. Priemer sa nazýva pohyblivý preto, lebo v každom novom časovom úseku sa prvý mesiac vylúči a zaráta sa nový mesiac.

Pohyblivý priemer – vážený priemer je dôležitým pojmom v oblasti ekonometrie a analýzy časových sérií. Používa sa na vyhladenie krátkodobých fluktuácií a identifikáciu dlhodobých trendov v dátach. Tento priemer je nazývaný „pohyblivý“ preto, lebo sa neustále aktualizuje a priemeruje nové údaje s odstránením starých.

Hlavné charakteristiky pohyblivého priemeru – váženého priemeru zahŕňajú:

  • Eliminácia krátkodobých fluktuácií: Tento typ priemeru pomáha odstrániť náhodné výkyvy a krátkodobé zmeny v dátach, čím zvyšuje ich interpretovateľnosť.
  • Identifikácia trendov: Pohyblivý priemer – vážený priemer umožňuje lepšie vidieť dlhodobé trendy a vzory v časových sériách, čo je dôležité pre prognózovanie budúcich hodnôt.
  • Váhovanie údajov: Pri výpočte tohto priemeru sa čísla vážia tak, aby sa zohľadnili ich rôzne významy a príspevky k celkovému priemeru.

Pohyblivý priemer – vážený priemer je využívaný v rôznych odvetviach, najmä pri analýze ekonomických dát, kde je dôležité rozlíšiť krátkodobé výkyvy od dlhodobých trendov. Pomáha analytikom a ekonómom lepšie porozumieť správaniu sa dát v čase a podporuje rozhodovací proces.

V závere možno povedať, že pohyblivý priemer – vážený priemer je užitočným nástrojom pre analýzu časových sérií a predstavuje dôležitý krok pri pochopení a predpovedaní ekonomických a finančných udalostí.

Priemer po sebe idúcich čísiel v časových sériách, v ktorom sa množstvo údajov vyberá takým spôsobom, aby nebol zahrnutý vplyv ročných období a/alebo nehôd. Priemer sa nazýva pohyblivý preto, lebo v každom novom časom úseku sa prvý mesiac vylúči a zaráta sa nový mesiac.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥