pohyblivé schody

Pohyblivé schody

Dopravné zariadenie skladajúce sa z ramien a stupňov na nekonečnom páse s článkami usporiadanými do tvaru schodov na plynulú prepravu osôb medzi dvoma vertikálne a horizontálne vzdialenými miestami (vo verejných budovách, v podchodoch, obchodných domoch, v staniciach rýchlodráhy a pod.); pohyblivé schody smerom nahor sa nazývajú eskalátor a smerom nadol deskalátor.

Pohyblivé schody, známe tiež ako eskalátory alebo deskalátory v závislosti od smeru pohybu, sú dôležitým dopravným zariadením, ktoré sa používa na prepravu osôb medzi rôznymi úrovňami vo verejných budovách, obchodných centrách, staniciach rýchlodráhy a iných miestach s rôznym terénnym profilom. Tieto zariadenia zlepšujú pohodlie a efektívnosť prepravy vo veľkých mestských aglomeráciách a obchodných centrách.

Hlavné charakteristiky pohyblivých schodov zahŕňajú:

  • Plynulý pohyb: Pohyblivé schody umožňujú plynulý a neprerušovaný pohyb osôb medzi rôznymi úrovňami budov.
  • Rôzne aplikácie: Tieto zariadenia sa používajú v rôznych prostrediach, od verejných budov po nákupné centrá a letiská.
  • Bezpečnosť: Konštrukcia a údržba pohyblivých schodov sú dôležité pre bezpečnú prevádzku a ochranu používateľov.

Pohyblivé schody majú dôležité miesto v moderných mestách a obchodných centrách, pretože umožňujú rýchlu a efektívnu prepravu osôb na rôznych úrovniach budov. Ich konštrukcia a údržba sú dôležité pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky a minimalizáciu porúch.

Výhody pohyblivých schodov zahŕňajú zvýšenú prístupnosť, rýchlu prepravu a komfort pre cestujúcich. Tieto zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou moderného mestského plánovania a infraštruktúry, ktoré zlepšujú mobilitu a pohodlie obyvateľov a návštevníkov.

Dopravné zariadenie skladajúce sa z ramien a stupňov na nekonečnom páse s článkami usporiadanými do tvaru schodov na plynulú prepravu osôb medzi dvoma vertikálne a horizontálne vzdialenými miestami (vo verejných budovách, v podchodoch, obchodných domoch, v staniciach rýchlodráhy a pod.); pohyblivé schody smerom nahor sa nazývajú eskalátor a smerom nadol deskalátor.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥