plánovanie prírastku

Plánovanie prírastku

Plánovanie postupu nadobúdania vrátane určenia taktiky s ohľadom na kroky, ktoré budú nasledovať, aby sa motivovali zahraniční zákazníci ku kúpe.

Úvod do plánovania prírastku

Plánovanie prírastku je dôležitým aspektom v oblasti obchodného plánovania, ktorý sa zameriava na získanie nových zahraničných zákazníkov a rast tržieb spoločnosti. Tento proces zahŕňa vytvorenie špecifických krokov a taktík, ktoré motivujú potenciálnych zákazníkov ku kúpe produktov alebo služieb spoločnosti.

Faktory ovplyvňujúce plánovanie prírastku

Plánovanie prírastku závisí od mnohých faktorov a vyžaduje dôkladnú analýzu trhu a konkurencie. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú tento proces, patria:

 • Trhová analýza: Spoločnosť musí presne pochopiť trh, na ktorom sa snaží získať nových zákazníkov. To zahŕňa analýzu potenciálnych segmentov trhu a identifikáciu cieľových zákazníkov.
 • Konkurencia: Plánovanie prírastku vyžaduje poznanie konkurencie a zistenie, ako sa spoločnosť môže odlišovať a ponúkať niečo, čo konkurencia nedokáže.
 • Marketingová stratégia: Vývoj účinnej marketingovej stratégie je nevyhnutným krokom pri príprave na prírastok. To zahŕňa stanovenie cieľov a výber marketingových kanálov.
 • Regulácie a obmedzenia: Plánovanie prírastku môže byť ovplyvnené rôznymi reguláciami a obmedzeniami, ktoré platia pre medzinárodný obchod a zákazníkov v zahraničí.

Implementácia plánu prírastku

Samotná implementácia plánu prírastku zahŕňa konkrétne kroky a taktiky, ktoré majú prilákať a presvedčiť zahraničných zákazníkov ku kúpe. Tieto kroky môžu zahŕňať:

 • Propagačné aktivity: Využitie reklamy, propagácie a marketingových kampaní na zvýšenie povedomia o spoločnosti a jej produktoch.
 • Partnerstvá a distribúcia: Nadviazanie partnerstiev s miestnymi firmami alebo distribútormi, ktorí vám môžu pomôcť dosiahnuť nových zákazníkov.
 • Školenie a podpora zákazníkov: Poskytnutie školenia a podpory pre zahraničných zákazníkov, aby sa zabezpečilo ich spokojnosť a vernosť k spoločnosti.
 • Cenová stratégia: Stanovenie konkurencieschopných cien a cenových politík pre nových zákazníkov.
 • Kvalita produktov a služieb: Zabezpečenie, že produkty a služby spoločnosti sú na najvyššej úrovni kvality, aby mohli uspokojiť potreby zákazníkov.

Výhody plánovania prírastku

Plánovanie prírastku môže priniesť množstvo výhod pre podnik. Niektoré z hlavných výhod zahŕňajú:

 • Rast tržieb: Získanie nových zákazníkov zvyčajne znamená zvýšenie tržieb a ziskov spoločnosti.
 • Medzinárodná expanzia: Možnosť expandovať na medzinárodné trhy a získavať zákazníkov po celom svete.
 • Zlepšenie konkurencieschopnosti: Diversifikácia portfólia zákazníkov môže posilniť pozíciu spoločnosti na trhu.
 • Inovácie a rast: S novými zákazníkmi môže prísť aj novými príležitosťami na inovácie a rozvoj spoločnosti.

Záver

Plánovanie prírastku je kľúčovým procesom pre spoločnosti, ktoré sa snažia rozšíriť svoje trhy a získať nových zákazníkov v zahraničí. Úspešné plánovanie prírastku si vyžaduje dôkladnú analýzu, efektívne stratégie a implementáciu, a môže priniesť množstvo výhod vrátane rastu tržieb a zlepšenia konkurencieschopnosti spoločnosti.

Plánovanie postupu nadobúdania vrátane určenia taktiky s ohľadom na kroky, ktoré budú nasledovať, aby sa motivovali zahraniční zákazníci ku kúpe.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥