plánovanie požiadaviek na kapacitu

Plánovanie požiadaviek na kapacitu (CRP)

Systém, ktorý plánuje požiadavky na kapacitu, rozdelené do časových úsekov podľa typu zdroja tak, aby sa mohol realizovať výrobný program. Tam, kde je systém PPK pripojený k systému plánovania požiadaviek na materiál (MRP /PPM/ systém), informácie o nevybavených a plánovaných objednávkach sú vstupom zo systému PPM do systému PPK a predstavujú obmedzenia na kapacitu hlásené do systému PPM. Viacej prepracovaná verzia systému PPK berie do úvahy časť vybavených objednávok a informácie z pracovísk.

Úvod do plánovania požiadaviek na kapacitu

Plánovanie požiadaviek na kapacitu (CRP) je kritickým procesom v oblasti výroby, ktorý umožňuje presné plánovanie využitia zdrojov, ako sú stroje, pracovníci a iné výrobné kapacity, na dosiahnutie výrobných cieľov a dodacích termínov. Tento proces je úzko spojený s plánovaním požiadaviek na materiál (MRP) a zabezpečuje, že výrobný program je realistický a uskutočniteľný.

Funkcie plánovania požiadaviek na kapacitu

CRP zahŕňa niekoľko dôležitých funkcií:

  • Stanovenie potreby kapacity: Identifikácia potreby na kapacitu na základe plánovaného výrobného programu a objednávok od zákazníkov.
  • Rozdelenie do časových úsekov: Plánovanie požiadaviek na kapacitu podľa časových úsekov, čo umožňuje presnú časovú koordináciu výroby.
  • Typy zdrojov: Rozdelenie kapacity podľa typov zdrojov, ako sú stroje, pracovníci, výrobné linky atď.
  • Obmedzenia kapacity: Identifikácia obmedzení kapacity a ich oznámenie systému plánovania požiadaviek na materiál (MRP).

Význam plánovania požiadaviek na kapacitu

CRP je nevyhnutným procesom pre zabezpečenie efektívneho využitia výrobných zdrojov a dosiahnutie optimálnej výkonnosti výroby. Tento proces umožňuje výrobcom predchádzať preťaženiu kapacity, minimalizovať časové sklzy a zabezpečiť dodržanie dodacích termínov pre zákazníkov.

Záver

Plánovanie požiadaviek na kapacitu (CRP) je kľúčovým prvkom úspešného riadenia výroby v dnešnej konkurenčnej priemyselnej klíme. Tento systém umožňuje výrobcom presne plánovať využitie kapacity, čo vedie k zvýšeniu efektivity a ziskovosti. Je nevyhnutným nástrojom pre plánovanie a riadenie výrobných procesov a dodávok produktov zákazníkom.

Systém, ktorý plánuje požiadavky na kapacitu, rozdelené do časových úsekov podľa typu zdroja tak, aby sa mohol realizovať výrobný program. Tam, kde je systém PPK pripojený k systému plánovania požiadaviek na materiál (MRP /PPM/ systém), informácie o nevybavených a plánovaných objednávkach sú vstupom zo systému PPM do systému PPK a predstavujú obmedzenia na kapacitu hlásené do systému PPM. Viacej prepracovaná verzia systému PPK berie do úvahy časť vybavených objednávok a informácie z pracovísk.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥