Argumentácia

Význam argumentácie v manažmente výroby Argumentácia je základným stavebným kameňom efektívneho rozhodovacieho procesu v manažmente výroby. Racionálne odôvodňovanie pravdivosti alebo správnosti tvrdenia či názoru je …

analýza čo – ak

Analýza „čo – ak“: Metóda hodnotenia rizika a alternatív Proces vyhodnocujúci alternatívne stratégie, ktorými sa predpovedajú následky zmien v predpovediach, úrovniach zásobovania, atď. Metóda je: …

analýza rozpisu predaja

Analýza rozpisu predaja: Prečo je kľúčová pre úspešný predaj? Proces kalkulácie predajnej schémy a jej percenta zavedením sezónnych faktorov do vývojového trendu vychádzajúceho z požiadaviek …

analýza trhu

Analýza trhu: Kľúč k úspešnej predajnej stratégii 1. Systematický prieskum rastu a zloženia trhu ako základu pre predpovede predaja. 2. Vysvetlenie vývoja na trhu s …

analýza zásob

Analýza zásob a jej význam Analýza zásob je kľúčovým aspektom efektívneho manažmentu zásob v podnikoch. Tento proces zahŕňa hodnotenie aktuálnej polohy zásob, metód zásobovania a …

Andon

Andon: Efektívny nástroj vizuálnej komunikácie v manažmente výroby Svetelný signál na dielni, signalizujúci stav pracovísk. Úvod do pojmu Andon Andon je tradičný japonský termín, ktorý …

Anki

Anki: Kľúč k podpore operátorov v strese výrobného procesu Podpora operátorov v strese vznikajúcom z obavy zlého vyhotovenia úlohy. Úvod do pojmu Anki V oblasti …

anticipačné zásoby

Anticipačné zásoby: Zabezpečenie plynulosti výrobného procesu (anticipačný inventár) – Zásoby vytvorené pre prípad nesúladu s predvídaným kolísaním dopytu, dodávky alebo výroby určitého produktu (napr. sezónne …

Antisemitizmus

Antisemitizmus: Hlboká zaujatosť a jej následky v histórii Antisemitizmus je zaujatosť voči Židom. Antisemitisti chybne predpokladajú, že Židia sú podstatne odlišní od iných ľudí, že …