P-Q Analýza

P-Q Analýza v Manažmente Výroby

P-Q analýza je metóda, ktorá sa používa na analýzu výrobného programu v oblasti manažmentu výroby. Táto analýza sa zameriava na produkty a ich množstvá, a pomáha firmám lepšie porozumieť, aké produkty by mali vyrábať a v akých množstvách.

Charakteristika P-Q Analýzy

P-Q analýza má niekoľko dôležitých charakteristík:

 • Produkty a Množstvá: Hlavným cieľom P-Q analýzy je študovať, ktoré produkty by mali byť vyrábané a v akých množstvách. Táto analýza pomáha identifikovať najdôležitejšie produkty pre firmu.
 • Škálovanie Produkcie: P-Q analýza umožňuje firmám zistiť, či je ich výrobný program efektívny a či by mala zvýšiť alebo znížiť výrobu jednotlivých produktov.
 • Prioritizácia: Pomocou P-Q analýzy môžu firmy identifikovať kľúčové produkty, ktoré majú najväčší vplyv na ich ziskovosť a rast.
 • Optimalizácia Nákladov: Analýza môže tiež pomôcť firmám optimalizovať výrobné náklady tým, že sa sústredí na produkty s najlepšou mierou návratnosti.

Ako Vykonávať P-Q Analýzu

P-Q analýza sa vykonáva nasledovne:

 1. Identifikácia Produktov: Prvým krokom je identifikácia všetkých produktov, ktoré firma vyrába. Každý produkt by mal byť jasne identifikovaný a zaradený do analýzy.
 2. Zbieranie Dát: Potom sa zbierajú dáta o množstvách vyrábaných produktov. Tieto dáta by mali byť aktuálne a presné.
 3. Analýza Dát: Nasleduje samotná analýza dát. Dôležité je určiť, ktoré produkty majú významný vplyv na ziskovosť a rast firmy.
 4. Stanovenie Priorít: Na základe analýzy by mali byť stanovené priority pre jednotlivé produkty. Niektoré produkty môžu byť dôležitejšie ako iné.
 5. Plánovanie: Nakoniec sa vykonáva plánovanie pre výrobu jednotlivých produktov na základe stanovených priorít.

Výhody a Nevýhody P-Q Analýzy

P-Q analýza má svoje výhody a nevýhody:

Výhody:

 • Zlepšená efektivita výroby.
 • Optimalizácia výrobných nákladov.
 • Zvýšená ziskovosť a konkurencieschopnosť.

Nevýhody:

 • Náročnosť získať presné a aktuálne dáta o výrobe a predaji produktov.
 • Časovo náročná analýza a plánovanie.
 • Môže vyžadovať investície do modernizácie výrobných procesov.

Záver

P-Q analýza je dôležitým nástrojom pre firmy pôsobiace v oblasti manažmentu výroby. Pomáha im lepšie porozumieť svojim produktom a ich vplyvu na ziskovosť. Dôkladná analýza produktov a množstiev môže viesť k zlepšeniu efektivity výroby a k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy na trhu.

Výhody P-Q analýzy zahŕňajú zvýšenú ziskovosť a efektivitu výroby, ale vyžaduje si dôkladné dáta a čas na analýzu. V konečnom dôsledku však môže byť táto analýza cenným nástrojom pre riadenie a rozvoj firmy.

Metóda pre analýzu výrobného programu (produkt, množstvo).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥