označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi

Označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi

United Nations Dangerous Goods Number (UNDG number) – Je štvorciferné číslo stanovené Komisiou expertov Spojených národov na prepravu nebezpečného tovaru, za účelom klasifikácie látky, alebo určitej skupiny látok. Poznámka: Prefix UN musí byť vždy použitý v spojitosti s týmto číslom.

Definícia

Označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi je dôležitým systémom identifikácie a klasifikácie látok a predmetov, ktoré sú považované za nebezpečné pri preprave. Tento systém bol vyvinutý Komisiou expertov Spojených národov na prepravu nebezpečného tovaru a zabezpečuje, že nebezpečný tovar je správne identifikovaný a označený pre bezpečnú manipuláciu a prepravu.

Štruktúra UNDG čísla

UNDG číslo je štvorciferné číslo, ktoré obsahuje kľúčové informácie o nebezpečnom tovare:

  • Písmeno „UN“: Prefix „UN“ musí byť vždy použitý pred UNDG číslom na označenie, že ide o United Nations Dangerous Goods Number.
  • Štvorciferné číslo: Číslo samotné klasifikuje látku alebo skupinu látok podľa ich nebezpečnosti a vlastností.

Význam UNDG čísla

UNDG číslo je kľúčovým prvkom pri preprave nebezpečného tovaru, pretože umožňuje rýchlu a jednoznačnú identifikáciu nebezpečných látok a predmetov. Táto identifikácia je dôležitá pre bezpečnú manipuláciu, balenie a skladovanie nebezpečného tovaru počas celej prepravy.

UNDG čísla sú uznávané na medzinárodnej úrovni a používajú sa pri preprave nebezpečných látok cez hranice krajín. Tým sa zabezpečuje, že nebezpečný tovar je bezpečne a správne manipulovaný a prepravovaný, čo prispieva k minimalizácii rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Záver

Označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi je dôležitým systémom na identifikáciu a klasifikáciu nebezpečných látok a predmetov pri preprave. UNDG číslo umožňuje jednoduchú a spoľahlivú identifikáciu nebezpečného tovaru a je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej a regulovanej prepravy nebezpečného nákladu na medzinárodnej úrovni.

united nations dangerous goods number//UNDG number/ – Je štvorciferné číslo stanovené Komisiou expertov Spojených národov na prepravu nebezpečného tovaru, za účelom klasifikácie látky, alebo určitej skupiny látok. Poznámka: Prefix UN musí byť vždy použitý v spojitosti s týmto číslom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥