Operácie na voľnom trhu

Operácie na voľnom trhu – Nástroj centrálnej banky

Operácie na voľnom trhu sú jedným z hlavných nástrojov centrálnej banky na uplatňovanie menovej politiky. Tieto operácie spočívajú v priamych nákupoch a predajoch na finančných trhoch a majú významný vplyv na množstvo peňazí v obehu a úrokové sadzby.

Vplyv na množstvo peňazí v obehu

Centrálne banky môžu prostredníctvom operácií na voľnom trhu ovplyvňovať množstvo peňazí v obehu v ekonomike. Pri nákupe cenných papierov na otvorených trhoch dodávajú dodatočné peniaze do bankového systému, čím znižujú úrokové sadzby a podporujú ekonomickú aktivitu. Naopak, pri predaji cenných papierov znižujú množstvo peňazí v obehu, čo môže mať za následok zvýšenie úrokových sadzieb a obmedzenie rastu inflácie.

Uplatňovanie menovej politiky

Centrálne banky používajú operácie na voľnom trhu na dosiahnutie svojich menových politických cieľov. Cieľmi môžu byť stabilizácia cien, podpora hospodárskeho rastu, kontrola inflácie alebo udržiavanie stability menovej hodnoty. Tieto operácie sú preto kľúčovým nástrojom centrálnej banky pri formovaní hospodárskej politiky krajiny.

Jeden z hlavných nástrojov centrálnej banky na uplatňovanie menovej politiky, prostredníctvom priamych nákupov a predajov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥