Oligopol

Oligopol

Trh, na ktorom dominuje malý počet veľkých výrobcov ponúkajúcich diferencované produkty.

Oligopol je ekonomický termín, ktorý sa používa na označenie trhu, kde existuje len niekoľko veľkých výrobcov alebo dodávateľov, ktorí dominujú danému odvetviu. Títo veľkí hráči majú tendenciu kontrolovať väčšinu trhu a majú významný vplyv na určovanie cien a ďalších trhových aspektov.

Oligopol sa líši od monopolu, kde existuje iba jediný dominujúci hráč, ale aj od monopolistickej konkurencie, kde je veľký počet malých výrobcov ponúkajúcich podobné, ale diferencované produkty. V oligopole je kľúčovým rysom malý počet veľkých firiem, ktoré majú výrazný podiel na trhu.

Jedným z charakteristických znakov oligopolu je vzájomná závislosť medzi firmami na trhu. Rozhodnutia jednej firmy, ako napríklad zmena cien alebo množstva výroby, môžu mať významný vplyv na rozhodnutia konkurenčných firiem. Preto sa firmy v oligopole často snažia predpovedať a reagovať na akcie svojich konkurentov.

V dôsledku vzájomnej závislosti existuje v oligopole tendencia k tvorbe kartelov, kde sa firmy dohodnú na spoločných cenách a kvótach na produkciu. Tieto dohody môžu byť v niektorých prípadoch nelegálne, pretože obmedzujú hospodársku súťaž.

Príklady odvetví, kde sa často vyskytuje oligopol, zahŕňajú telekomunikácie, automobilový priemysel, ropný priemysel a ďalšie. V týchto odvetviach majú veľké firmy často dominantnú pozíciu na trhu a ich rozhodnutia majú významné hospodárske dôsledky.

Oligopol je dôležitým pojmom v ekonómii a ekonomike, pretože ovplyvňuje ceny, konkurenciu a výkon trhov v rôznych odvetviach. Porozumenie tejto trhovej štruktúre je kľúčové pre analýzu a riadenie ekonomických procesov v oligopolných odvetviach.

Trh, na ktorom dominuje malý počet veľkých výrobcov ponúkajúcich diferencované produkty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥