Omnibus

Omnibus

Omnibus je termín používaný v oblasti marketingu na označenie multitematického, spravidla multiklientského reprezentatívneho kvantitatívneho výskumu. Jeho výhoda spočíva v nízkonákladovosti, pretože každý klient financuje iba svoju časť.

Omnibus je nástrojom, ktorý marketingové spoločnosti často využívajú na získanie širokého spektra informácií o rôznych aspektoch trhu a spotrebiteľského správania. Tento typ výskumu je multitematický, čo znamená, že sa zameriava na viacero tém a otázok súvisiacich s trhom a spotrebiteľmi.

Jednou z hlavných výhod omnibusu je jeho nízkonákladovosť. Výskumná spoločnosť, ktorá organizuje omnibus, zhromažďuje údaje od viacerých klientov, ktorí majú záujem o konkrétne informácie. Každý klient financuje iba tú časť výskumu, ktorá ho zaujíma, a nemusí preplácať celý výskum, čo je efektívne a nákladovo efektívne.

Typický omnibus výskum zahŕňa rôzne otázky a témy, ako sú preferencie spotrebiteľov, postavenie na trhu, spokojnosť zákazníkov a iné relevantné informácie pre marketingové rozhodnutia. Údaje z omnibusu môžu byť dôležité pre rôzne odvetvia, od malých podnikov po veľké korporácie.

V konečnom dôsledku je omnibus cenným nástrojom pre marketingové analýzy a stratégie. Jeho nízkonákladovosť a schopnosť poskytovať rôznorodé informácie robia z omnibusu dôležitý nástroj pre marketingové profesionálov, ktorí sa snažia lepšie porozumieť trhu a potrebám svojich zákazníkov.

Multitematický, spravidla multiklientský reprezentatívny kvantitatívny výskum, ktorého výhoda spočíva v nízkonákladovosti, pretože každý klient financuje iba svoju časť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥