obkročný vysokozdvíhaci vozík

Pojem obkročný vysokozdvíhací vozík v oblasti prepravy a špedície

Obkročný vysokozdvíhací vozík je špeciálny druh vysokozdvíhacieho motorového vozidla, ktorého nosnú časť tvorí rám tvaru portálu. Tento typ vozidla je navrhnutý na manipuláciu s dlhými a ťažkými nákladmi, ako sú rúry, trámy a podobné predmety, ktoré si vyžadujú špeciálne zaistenie a manipuláciu.

Štruktúra obkročného vysokozdvíhacieho vozíka

Obkročný vysokozdvíhací vozík sa skladá z niekoľkých kľúčových častí:

  • Portál: Nosná časť vozidla tvorí portál, ktorý má plošinu a štyri nohy alebo bočné steny. Na plošine portálu je umiestnený motor a sedadlo vodiča.
  • Zariadenie na zachytávanie nákladu: Na portáli sú štyri zvislé, hydraulicky ovládané ramená, ktoré slúžia na zachytávanie nákladu z bokov.
  • Hydraulické čerpadlo a motor: Vozidlo je vybavené hydraulickým čerpadlom a motorom, ktoré umožňujú zdvíhať a spúšťať náklad.
  • Kolesá: Vozík je vybavený kolesami, ktoré mu umožňujú pohyb a manipuláciu s nákladom.

Použitie obkročných vysokozdvíhacích vozíkov

Tieto špeciálne vozidlá sa často používajú na prepravu dlhých predmetov, ktoré si vyžadujú osobitné zaistenie a manipuláciu. Príklady zahŕňajú rúry, trámy, nosníky a ďalšie konštrukčné materiály. Vodič vozidla môže sedieť na sedadle na plošine portálu a ovládať hydraulické ramená, aby zachytil a zdvihol náklad.

Obkročné vysokozdvíhacie vozíky sú neoddeliteľnou súčasťou logistických operácií v oblasti prepravy a špedície, a to najmä pri stavebných projektoch a priemyselných aktivitách, kde sa manipuluje s veľkými a ťažkými materiálmi.

Druh vysokozdvíhacieho motorového vozíka, ktorého nosnú časť tvorí rám tvaru portálu; skladá sa z portálu, kolies, zariadenia na zachytávanie nákladu, hydraulického čerpadla a z motora; portál má plošinu a štyri nohy alebo bočné steny a na plošine portálu je umiestnený motor a sedadlo vodiča; v portáli sú štyri zvislé, hydraulicky ovládané ramená, ktoré zachytia z bokov bremeno hákmi, zdvihnú ho a na mieste uloženia spustia; používa sa na prepravu dlhých predmetov (rúr, trámov, a pod.), ktoré musia byť pripravené v klietkach.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥