nosnosť žeriava

Nosnosť Žeriava

Maximálna prípustná hmotnosť bremena na dvíhanie, na ktoré je konštruovaný žeriav pri daných podmienkach; hmotnosť drapáka elektromagnetu, snímateľnej traverzy alebo iných snímateľných prostriedkov na uchopenie bremena sa započítava do nosnosti žeriava; pri žeriavoch s premenným vyložením sa nosnosť určuje v závislosti od vyloženia.

Nosnosť žeriava je kľúčovým parametrom pre správne a bezpečné zdvíhanie a manipuláciu s nákladmi vo veľkých priemyselných alebo stavebných prevádzkach. Tento ekonomický pojem označuje maximálnu hmotnosť bremena, ktorú môže žeriav zdvihnúť a manipulovať s ňou pri určitých prevádzkových podmienkach. Do nosnosti žeriava sa zahrňuje aj hmotnosť príslušenstva, ako je drapák, elektromagnet, snímateľná traverza alebo iné prostriedky na uchopenie bremena, a tieto hmotnosti sa započítavajú pri určovaní schopnosti žeriava zdvihnúť a presunúť bremeno.

Nosnosť žeriava je dôležitým faktorom pre rôzne odvetvia priemyslu, vrátane stavebníctva, výroby, logistiky a dopravy. Pri výbere žeriava je nevyhnutné zohľadniť niekoľko kritických aspektov:

  • Maximálna hmotnosť bremena: Je potrebné zistiť hmotnosť najťažšieho bremena, ktoré bude žeriav manipulovať, a zvoliť žeriav s dostatočnou nosnosťou na tento účel.
  • Podmienky prevádzky: Rôzne prevádzky môžu vyžadovať žeriavy s rôznymi parametrami nosnosti. Napríklad pri ťažkých poveternostných podmienkach alebo pri manipulácii s nebezpečnými látkami je potrebný špecifický typ žeriava.
  • Vyloženie žeriava: Žeriavy s premenným vyložením majú rôzne nosnosti v závislosti od polohy zdvíhacieho háku alebo iného zariadenia. Toto vyloženie je dôležité pri výbere správneho žeriava.

Neodborný alebo nepresný výber žeriava môže viesť k nebezpečným situáciám, poškodeniu materiálu alebo zariadenia a zvýšeným nákladom na údržbu a opravy. Preto je dôležité, aby bol výber žeriava vykonaný s ohľadom na konkrétne požiadavky prevádzky.

Sumarizujúc, nosnosť žeriava je kľúčovým faktorom pri manipulácii s bremenami vo viacerých priemyselných odvetviach. Bez správneho žeriava s dostatočnou nosnosťou by prevádzka mohla čeliť zvýšeným rizikám a nákladom. Preto je dôležité venovať osobitnú pozornosť tomu, aby bola nosnosť žeriava správne stanovená a zabezpečená.

Maximálna prípustná hmotnosť bremena na dvíhanie, na ktoré je konštruovaný žeriav pri daných podmienkach; hmotnosť drapáka elektromagnetu, snímateľnej traverzy alebo iných snímateľných prostriedkov na uchopenie bremena sa započítava do nosnosti žeriava; pri žeriavoch s premenným vyložením sa nosnosť určuje v závislosti od vyloženia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥