Nulová korelácia

Nulová korelácia na finančných trhoch

Nulová korelácia, často označovaná ako „nekorelované výnosy,“ je pojmom v oblasti finančných a kapitálových trhov, ktorý označuje situáciu, keď sa výnosy dvoch aktív vzájomne nesúvisia. To znamená, že zmeny v hodnote jedného aktíva neovplyvňujú zmeny v hodnote druhého aktíva, a naopak.

Význam nulovej korelácie

Nulová korelácia je významným konceptom v investovaní a portfólio riadení. Keď máte aktíva s nulovou koreláciou vo svojom portfóliu, môžete dosiahnuť lepšiu diverzifikáciu. Diverzifikácia je stratégia, ktorá znižuje riziko investovania tým, že sa rozloží kapitál do rôznych aktív, ktoré sa správajú nezávisle od seba.

Keď investujete do aktív s nulovou koreláciou, riziko portfólia sa znižuje, pretože zmeny v hodnote jedného aktíva neovplyvňujú hodnotu ostatných aktív. To znamená, že ak jedno aktívum v portfóliu zažije pokles, iné aktíva môžu zostávať stabilné alebo dokonca rásť, čím sa vyrovnáva celkový výsledok portfólia.

Praktický príklad

Pre lepšie pochopenie nulovej korelácie si predstavme nasledujúci príklad. Predstavte si, že máte vo svojom portfóliu akcie technologickej spoločnosti A a akcie spoločnosti B, ktorá je špecializovaná na výrobu potravinových produktov. Tieto dve spoločnosti majú pravdepodobne nulovú koreláciu, pretože zmeny v technologickom sektore sa môžu líšiť od zmien v potravinovom sektore.

Teraz, ak by technologický sektor zažil pokles, hodnota akcií spoločnosti A by mohla klesnúť. Na druhej strane, spoločnosť B by mohla zostať stabilná alebo dokonca rásť, pretože dopyt po potravinách môže zostať konzistentný aj v nepriaznivých ekonomických podmienkach. To by znamenalo, že zmeny v hodnote aktív A a B nie sú korelované.

Záver

Nulová korelácia je dôležitým pojmom v oblasti finančných trhov a investovania. Investori využívajú aktíva s nulovou koreláciou na diverzifikáciu svojich portfólií a znižovanie rizika. Porozumenie konceptu nulovej korelácie môže pomôcť investovať rozumnejšie a dosiahnuť lepšie dlhodobé výsledky.

(nekorelované výnosy) ak sa výnosy dvoch aktív vzájomne nesúvisia.

Ak sa výnosy dvoch aktív vzájomne nesúvisia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥