Krúžok kvality

Krúžok kvality

Krúžok kvality je malá dobrovoľná skupina spolupracovníkov z výrobného závodu alebo kancelárie, ktorá sa pravidelne stretáva na tom, aby identifikovala, formulovala a riešila problémy s cieľom zvýšiť produktivitu a zlepšiť kvalitu výrobkov alebo služieb.

Tento koncept je často spojený s princípmi manažmentu kvality a procesného zlepšovania. Krúžok kvality je založený na tom, že tí členovia skupiny, ktorí sú priamo zainteresovaní v danom procese, majú najlepšie pochopenie problémov a potenciálnych vylepšení. Títo pracovníci sa stretávajú pravidelne, aby diskutovali o svojich skúsenostiach a nápadoch na zlepšenie.

Hlavnými cieľmi krúžka kvality sú identifikovať príčiny problémov, hľadať efektívne riešenia a zavádzať zlepšenia do pracovných postupov. Členovia krúžka spolupracujú na riešení problémov a na dosiahnutí lepších výsledkov. Pracujú ako tím a vzájomne sa podporujú pri dosahovaní spoločných cieľov.

Krúžky kvality môžu byť veľmi účinným nástrojom pre organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť kvalitu svojich výrobkov alebo služieb. Pomáhajú zvýšiť angažovanosť zamestnancov, zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi oddeleniami a zaviesť zlepšenia do procesov, ktoré vedú k zvýšeniu produktivity a efektívnosti.

Pre úspešné fungovanie krúžka kvality je dôležitá podpora vedenia organizácie, ktorá musí poskytnúť zdroje a prostredie, ktoré umožnia členom krúžka aktívne sa zapojiť do zlepšovania procesov a kvality.

Malá dobrovoľná skupina spolupracovníkov zo závodu/kancelárií, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby formulovali a riešili problémy a takto zvýšili produktivitu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥