krivka rastu

Krivka rastu

Rozsah a rýchlosť, ktorými je výrobok prijatý na trhu (kupovaný zákazníkmi) počas jeho uvedenia na trh, až do poklesu záujmu o tento výrobok.

Krivka rastu je dôležitým konceptom v oblasti výroby a marketingu. Vyjadruje rozsah a rýchlosť, ktorou je nový výrobok alebo služba prijatý na trhu a nakupovaný zákazníkmi počas obdobia jeho uvedenia na trh. Táto krivka zahŕňa obdobie od začiatku predaja nového výrobku až po jeho dosiahnutie maximálnej akceptácie na trhu a následný pokles záujmu.

Krivka rastu je dôležitým nástrojom pre manažérov a marketérov, pretože umožňuje predpovedať, ako sa nový výrobok alebo služba bude správať na trhu a aký bude ich potenciálny úspech. Krivka rastu môže byť rôzna pre rôzne výrobky a odvetvia a závisí od mnohých faktorov, vrátane konkurencie, dopytu, marketingových aktivít a ďalších faktorov.

Krivka rastu sa obvykle skladá z niekoľkých fáz, vrátane začiatku, kedy je dopyt nízky a výrobok je postupne objavovaný zákazníkmi. Potom nasleduje rast, kedy sa dopyt začína zvyšovať, až po dosiahnutie vrcholu, ktorý reprezentuje maximálnu akceptáciu na trhu. Nakoniec nasleduje pokles, keď začne záujem o výrobok klesať, pretože trh sa nasýtil alebo sa objavili nové konkurenčné výrobky.

Porozumenie krivke rastu je dôležité pre správne plánovanie marketingových stratégií, cien, distribúcie a komunikácie. Rovnako tak je to dôležité pre riadenie zásob, výrobných kapacít a investícií. Úspešné spoločnosti sledujú krivku rastu a prispôsobujú svoje akcie podľa toho, aby maximalizovali svoj potenciálny úspech na trhu.

Rozsah a rýchlosť, ktorými je výrobok prijatý na trhu (kupovaný zákazníkmi) počas jeho uvedenia na trh, až do poklesu záujmu o tento výrobok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥