Kríza prázdnej stoličky

Kríza prázdnej stoličky

– prebiehala od júla do decembra 1965, keď sa francúzski ministri na základe inštrukcií prezidenta Charlesa de Gaulla odmietli zúčastňovať stretnutí Rady ministrov a stále francúzske zastúpenie v Bruseli bolo odvolané. Podobne i v EP odmietli gaullistickí

Kríza prázdnej stoličky bola významným udalosťou v histórii európskej integrácie. Táto kríza sa udiala od júla do decembra 1965, keď sa francúzski ministri na základe inštrukcií prezidenta Charlesa de Gaulla odmietli zúčastňovať na stretnutiach Rady ministrov Európskych spoločenstiev a stále francúzske zastúpenie v Bruseli bolo odvolané. Podobná situácia sa odohrávala aj v Európskom parlamente, kde gaullistickí poslanci odmietli plniť svoje povinnosti.

Táto kríza vznikla v dôsledku nesúhlasu Francúzska s niektorými rozhodnutiami a postupmi v Európskych spoločenstvách. Charles de Gaulle sa obával, že tieto rozhodnutia oslabujú suverenitu Francúzska a bránia jeho nezávislosti vo vzťahu k ostatným členským štátom. Preto sa rozhodol použiť taktiku „krízy prázdnej stoličky“ na vyjednávanie o lepších podmienkach pre Francúzsko v rámci európskej integrácie.

Táto kríza mala výrazný vplyv na chod Európskych spoločenstiev. Bez prítomnosti francúzskych zástupcov na stretnutiach Rady ministrov a v Európskom parlamente boli mnohé rozhodnutia odložené alebo zablokované. Kríza spôsobila napätie medzi Francúzskom a ostatnými členskými štátmi a viedla k hlbším diskusiám o povinnostiach členských štátov v rámci európskej integrácie.

Na konci krízy sa Francúzsko a ostatné členské štáty dohodli na kompromise a opätovnom začlenení Francúzska do európskych inštitúcií. Táto udalosť však zanechala dlhodobý dojem na proces európskej integrácie a otázky suverenity členských štátov vo vzťahu k Európskym spoločenstvám.

– prebiehala od júla do decembra 1965, keď sa francúzski ministri na základe inštrukcií prezidenta Charlesa de Gaulla odmietli zúčastňovať stretnutí Rady ministrov a stále francúzske zastúpenie v Bruseli bolo odvolané. Podobne i v EP odmietli gaullistickí

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥